Hoppa till innehåll

Uthyrningspolicy för bostäder

Denna policy avser uthyrning av hyresrätter inom Framtidenkoncernen.

Uthyrningspolicyn omfattar övergripande principer för såväl externa sökande som interna sökande – för de som redan är hyresgäst hos bolagen.
Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration.
Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv samt förturer enligt särskilda avtal och överenskommelser samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.
Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.
Två sökande kan stå gemensamt på hyreskontraktet. Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd i lägenheten.

För en ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och ålder. Dessutom finns olika profilboenden som gemenskapsboende, trygghetsboende och studentboende.
Den som söker en lägenhet måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil. Alla intressenter ska erbjudas boendekalkyl via respektive bolags hemsida.

Grundläggande krav

Antal personer som ska bo i den sökta lägenheten får vid kontraktsskrivningen högst uppgå till:
3 personer för 1 rum och kök
4 personer för 2 rum och kök
6 personer för 3 rum och kök
8 personer för 4 rum och kök
10 personer för 5 rum och kök

I utvecklingsområden med särskild uthyrningsregel prioriteras förvärvsinkomsttagare. I ett enskilt delområde får högst 80 procent av lägenheterna prioriteras av förvärvsinkomsttagare.

Krav för externa sökande

  • Sökande får inte ha någon betalningsanmärkning avseende boende under de senaste 24 månaderna.
  • Sökande får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna.
  • Sökande måste kunna styrka att nuvarande boende avvecklas.
  • Sökande ska kunna visa på ett behov av permanent boende.
  • Sökande/kontraktsinnehavare ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller liknande.
  • Sökande som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav.

Krav för interna sökande (omflyttningsplatsen)

  • Sökande ska ha haft ett förstahandskontrakt under de senaste 12 månaderna i nuvarande lägenhet samt ha varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i lägenheten.
  • Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna.
  • Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna.

Lediga lägenheter fördelas enligt nedan:

1. Bolagets egna behov
Exempelvis vid renovering och ombyggnation

2. Avtal
Med Göteborgs Stad
Med idéburna organisationer

3. Intern omflyttning
För bolagens egna hyresgäster samt hyresgäster hos Gårdstensbostäder. Hyresgäster hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon kan söka omflyttning till Gårdstensbostäder.
Den hyresgästen med längst boendetid i nuvarande lägenhet prioriteras först.

4. Boplats
Den sökande med längst registreringstid på Boplats prioriteras först.

Läs uthyrningspolicyn i sin helhet här: Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning

blomrabatter i torgmiljö