Tillgänglighet

T-märkta lägenheter är vanliga lägenheter i vårt bestånd som passar extra bra för dig som behöver god tillgänglighet.

De här lägenheterna har hiss eller ligger i markplan. Dessutom är badrummet rymligt och fungerar för dig som använder rullator eller rullstol. Lägenheter som är extra tillgängliga är märkta med ett ”T” på Omflyttningsplatsen och Boplats.

Närbild plantering