Kreditupplysning

Innan du blir hyresgäst hos Poseidon tas en kreditupplysning. Söker du någon av våra lägenheter på Boplats görs en kreditkontroll i samband med att du tackat ja till ett lägenhetserbjudande.

För att uppfylla villkoren i policyn krävs att du är 18 år och inte har fler än tre betalningsanmärkningar de senaste 24 månaderna. Personer med utsedd förvaltare godkänns inte, detsamma gäller om personuppgifter är spärrade på grund av exempelvis stöld eller förlust av id-handling. Har du däremot skyddad identitet utgör det inget hinder för att söka lägenhet.

Reglerna för kreditupplysning är gemensamma för alla bostadsföretag inom Framtidenkoncernen; Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Vi använder oss av Creditsafes tjänster för kreditupplysningar. Enligt gällande lagkrav skickas kopia på kreditupplysning till den omfrågades folkbokföringsadress vid varje frågetillfälle. Om uppgifterna i upplysningen skulle vara felaktiga begär du rättelse direkt hos Creditsafe. Kontaktuppgifter finns på omfrågekopian. Återkommande förfrågningar via Creditsafe belastar inte din framtida kreditvärdighet. Detta beror på att tidigare gjorda upplysningar inte bevaras eller registreras hos Creditsafe.

Eftersom andrahandshyresgäster inte tecknar avtal med oss tas ingen kreditupplysning.