Organisation och ledning

På Poseidon jobbar 257 personer med att ge service åt våra hyresgäster och utveckla bostadsområdena.

Vår organisation bygger på att vi finns nära hyresgästen. Därför utgår de flesta av våra medarbetare från något av våra åtta distrikt. Det är hus- och miljövärdarna som i huvudsak står för den dagliga kontakten med våra hyresgäster. På distrikten jobbar även distriktschef, ekonom, förvaltare och fastighetsingenjör.

Huvudkontoret ligger i Gamlestaden. Här jobbar ett 50-tal personer i stöttande funktioner inom administrativ utveckling, affärsutveckling och kommunikation, uthyrning, personal samt teknik.

 

 

Poseidons företagsledning

Lena Molund Tunborn, vd
E-post: lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 13 42

Catharina Törnqvist, chef Administrativ utveckling
E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 10 85

Gunilla Eriksson, personalchef
E-post: gunilla.eriksson@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 10 60

Johan Niklasson, teknisk chef
E-post: johan.niklasson@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 10 14

Göran Leander, chef Affärsutveckling och Kommunikation
E-post: goran.leander@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 11 88

Annicka Thorin, distriktschef Öster
E-post: annicka.thorin@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 12 62

Chreismer Ericzon, distriktschef Hisingen
E-post: chreismer.ericzon@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 13 62

Dennis Andersson, distriktschef Centrum
E-post: dennis.andersson@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 12 42

Daniel Lagerås, distriktschef Angered
E-post: daniel.lageras@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 14 67

Johannes Wallgren, distriktschef Kortedala
E-post: johannes.wallgren@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 14 42

Thomas Svensson, tf distriktschef Väster
E-post: thomas.svensson@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 10 30

Reza Zare, distriktschef Backa
E-post: reza.zare@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 14 62

Svante Lahti, distriktschef Hjällbo
E-post: svante.lahti@poseidon.goteborg.se
Telefon: 031-332 15 55

Vår organisation bygger på att vi finns nära hyresgästen.