Poseidon_Leverantorshandbok

För leverantörer

Den här sidan är främst till för dig som samarbetar med oss som entreprenör eller leverantör. Här hittar du riktlinjer, länkar och tips som är bra att ha när du jobbar med oss!

LEVERANTÖRSPORTAL

Här kan du som är ramavtalsleverantör logga in för att ta emot avrop från våra husvärdar: Leverantörsportal (LÄNK)

Lathund till leverantörsportalen (PDF)

POSEIDONS PROJEKTDATABAS

Här kan du som leverantör eller samarbetspartner logga in på vår projektdatabas:
Poseidons Projektdatabas (LÄNK)

FAKTUROR

Det här är vår faktureringsadress:

Bostads AB Poseidon
Box 1
424 21 ANGERED

Organisationsnummer: 556120-3398

GLN: 7365561203394

Så här vill vi att fakturor till oss ser ut (PDF)

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR VÅRA UPPDRAG

Som leverantör till Poseidon är du vårt ansikte utåt mot hyresgäster. Därför är det viktigt att du följer Poseidons riktlinjer för entreprenörer:
Poseidons handbok för leverantörer (PDF)

”RÅDA” heter Poseidons egen handbok med råd och anvisningar för våra uppdrag. Handboken är till för dig som arbetar med projektering för ombyggnad, till- och påbyggnad, reparationer eller underhåll av våra fastigheter. Här hittar du RÅDA-handboken:
RÅDA-handboken på projektportalen (LÄNK)

Alla leverantörer till Poseidons ska följa ”Gemensamma miljökrav för entreprenader” som tagits fram av bland andra Trafikverket och Göteborgs Stad. Du hittar dem via länken nedan:
Miljökrav i entreprenader (LÄNK)

BYGGVARUBEDÖMNINGEN – MILJÖDATABAS

För att välja rätt material för miljö och hälsa använder vi oss av databasen Byggvarubedömningen. Via länken nedan når du databasen och kan läsa mer om arbetet:
Byggvarubedömningen (LÄNK)

bild på entréport med röd dörr