Social hållbarhet

Den sociala dimensionen gör vårt uppdrag extra meningsfullt. Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en lång tradition av att jobba med samhällsfrågor och boinflytande. Att utveckla våra bostadsområden till levande lokalsamhällen där människor vill bo och leva, stärker våra bostäders attraktionskraft. Det sociala uppdraget är därför en naturlig del i vår affärsmässighet.

Att skapa fler bostäder där alla kan bo och att främja integrationen är en utmaning för oss. Vi tar oss an den genom att bygga om och renovera varsamt. Alltid på ett sätt så att människor med olika bakgrund och förutsättningar kan bo i våra områden. Att bidra till utvecklingen av ytterstaden, där många privata fastighetsägare troligen inte skulle satsa samma resurser, är en naturlig del av vår verksamhet.

Våra utvecklingsområden

För att bidra till en jämlik stad där alla har samma möjligheter har vi beslutat att göra extra satsningar i det vi kallar våra utvecklingsområden: Hjällbo och Lövgärdet. Områdena är två av polisens utpekade särskilt utsatta områden, som kännetecknas av bland annat hög andel försörjningsstöd och låg tillit till samhället.

I Hjällbo och Lövgärdet har vi ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningar, föreningsliv och polis. Vi stöttar även läxhjälp i skolorna och vår Trygghetsgrupp bemannar områdena kvällar och helger.

Skolspåret i Hjällbo

Skolspåret i Hjällbo

Framtidens Hjällbo

Hjällbo har ett fantastiskt geografiskt läge med bara två spårvagnsstopp från centralen. Bebyggelsen är blandad och i området finns ett rikt föreningsliv som engagerar många Hjällbo-bor.

För att stärka utvecklingen i området har vi tagit fram ett strategiskt program som vi kallar ”Framtidens Hjällbo”. Strategin bygger på utveckling inom fyra ben:

 • 2 035 nya bostäder fram till år 2035

Det är länge sedan det byggdes nya bostäder i Hjällbo, men nu är det dags. Planen är att bygga sammanlagt över 2 000 nya bostäder i blandade upplåtelseformer – hyresrätter, bostadsrätter och småhus med äganderätt. Flera privata byggaktörer är med i arbetet och förhoppningsvis kan vi sätta spaden i backen för de första nya husen redan under 2022.

 • Renoveringar

Hyreshusen i Hjällbo byggdes i slutet av 1960-talet och nu startar ett långsiktigt arbete att renovera husen. Först ut är Hjällbo Lillgata, där hyresgästerna under våren 2019 bjuds in till samrådsmöte kring den föreståndande renoveringen av bland annat stammar och badrum.

 • Ombildning

För att skapa blandade boendeformer och en varierad prisbild bland bostadsrätterna är planen att ombilda mellan 250 och 500 av dagens hyresrätter till bostadsrätter. Ombildning sker i dialog och nära samråd med hyresgäster i området.

 • Tryggare och levande stadsdel

Det fjärde benet handlar om de mjukare frågorna – att skapa en levande och trygg stadsdel där fler har jobb och fler elever går ut skolan med godkända betyg. Det här är några av saker som vi gör i Hjällbo:

 • Vi har extra fokus på trygghetsskapande åtgärder och samarbetar med Hyresgästföreningen i projektet ”Tryggare Vackrare Hjällbo”.
 • Vår Trygghetsgrupp finns på plats i området kvällar och helger året om.
 • Vi stöttar Hjällbos egna nyhetssite, ihjällbo.se
 • Vi stöttar tjänster i skolorna som jobbar med frågor som rör livskunskap och demokrati bland eleverna.
 • Vi har anställt kvinnor från området som sköter trapphusstädning och fungerar som goda förebilder.
 • Under 2018 stiftade vi tillsammans med ABF och föreningen ABC ”Yalla Hjällbo”, som arbetar för att skapa sysselsättning åt kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.
 • Vi erbjuder ett 100-tal sommarjobb till ungdomar, som bland annat fungerar som sommarvärdar för de yngre barnen, driver kafé på torget och håller snyggt i området.
 • Varje år delar vi ut stipendier till elever i skolorna som utmärkt sig som goda förebilder – i och utanför skolarbetet.
Sommarvardar i Hjällbo

Sommarvärdar i Hjällbo

Sysselsättning för fler

För att ge fler människor förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden erbjuder vi varje år över 100 sommarjobb, praktikplatser och säsongsanställningar.

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam satsning för att korta tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagarna varvar SFI-utbildning med praktik hos oss. Under 2018 välkomnade vi totalt 18 nya praktikanter till Poseidon och tre tidigare praktikanter i projektet fick tillsvidareanställning hos oss.

Gårdsföreningar för ökad trivsel

Att bryta anonymiteten och få fler grannar att lära känna varandra tror vi är ett överlägset sätt att öka tryggheten och trivseln i våra områden. Därför uppmuntrar vi hyresgäster att starta gårdsföreningar, där man samlas kring ett gemensamt intresse. Våra gårdsföreningar drivs i samarbete med Hyresgästföreningen och idag finns över 120 aktiva föreningar som sysslar med allt från pallkrageodling till hantverk och friskvård.

Läs gärna mer om våra gårdsföreningar här.

Gårdsföreningen Gröna Huset, Haga.

Gårdsföreningen Gröna Huset, Haga.

Samarbeten som gör skillnad

Många föreningar gör ett viktigt och ofta ideellt jobb i våra bostadsområden. Därför ser vi det som naturligt att stötta deras goda arbete. De föreningar vi har valt att stötta ekonomiskt arbetar främst för barn och unga, ofta inom idrott, kultur eller utbildning. Några av dem är stiftelsen Läxhjälpen, Rädda Barnen och Angered MBIK.

Boendeutvecklare på alla distrikt

På varje distrikt jobbar en boendeutvecklare. Våra åtta boendeutvecklare arbetar nära hyresgästerna med bland annat med frågor som rör sena hyresinbetalningar, störningar och grannrelationer. Att medla i en grannkonflikt, ta en kontakt när hyran är sen eller besöka nyinflyttade hyresgäster för att prata om livet i hyresrätt kan stå på schemat under en arbetsdag som boendeutvecklare.

Bild på glada tjejer på en bänk i Hjällbo

Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en lång tradition av att jobba med samhällsfrågor och boinflytande.