Social hållbarhet

Den sociala dimensionen gör vårt uppdrag extra meningsfullt. Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en lång tradition av att jobba med samhällsfrågor och boinflytande. Att utveckla våra bostadsområden till levande lokalsamhällen där människor vill bo och leva, stärker våra bostäders attraktionskraft. Det sociala uppdraget är därför en naturlig del i vår affärsmässighet.

Att skapa fler bostäder där alla kan bo och att främja integrationen är en utmaning för oss. Vi tar oss an den genom att bygga om och renovera smart. Alltid på ett sätt så att människor med olika bakgrund och förutsättningar kan bo i våra områden. Att bidra till utvecklingen av ytterstaden, där många privata fastighetsägare troligen inte skulle satsa samma resurser, är en naturlig del av våra verksamhet. Poseidon samarbetar även med Göteborgs stad och frivilligorganisationer för att förmedla lägenheter till dem som står långt från bostadsmarknaden.

Gemenskap och inflytande

Vi arbetar på olika sätt för att skapa boinflytande för våra hyresgäster. Poseidons dryga 100 gårdsföreningar, där hyresgäster träffar varandra kring ett gemensamt intresse, är ett verktyg i det arbetet. Läs gärna mer om vårt arbete för boinflytande här.

Samverkan för sysselsättning och fritid

För att ge fler människor förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden erbjuder vi varje år sommarjobb, praktikplatser och säsongsanställningar. I snitt erbjuder vi över 100 praktik- och säsongsjobb varje år.

Poseidon samverkar också med stadsdelsförvaltningar, organisationer, branschorgan och föreningar. Många föreningar gör ett viktigt och ofta ideellt jobb i våra bostadsområden. De föreningar vi har valt att stötta ekonomiskt arbetar främst för barn och unga, ofta inom idrott, kultur eller utbildning. Några av dem är El Sistema, stiftelsen Läxhjälpen, Gunnilse IS och Angered simklubb.

Bild på glada tjejer på en bänk i Hjällbo

Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en lång tradition av att jobba med samhällsfrågor och boinflytande.