Luft och temperatur

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Det gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera ska elementen stå fria och inte isoleras av möbler eller tunga gardiner. För att ventilationen ska fungera är det viktigt att ventilerna är rena och fria från damm. Ta därför för vana att regelbundet torka av ventilerna. Drag i lägenheten beror ofta på igentäppta ventiler.

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på energi och miljö. Vädra hellre med fönstret vidöppet i fem minuter istället för att ha det på glänt en längre tid. Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur inne.

Scandinav_FC29

Drag i lägenheten beror ofta på igentäppta ventiler.