Policy och riktlinjer

Poseidons verksamhet styrs av ett antal policy-dokument som antagits av Göteborgs Stads kommunfullmäktige eller styrelsen för moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden. Poseidon har inga egna policy-dokument utöver de koncern- och kommungemensamma.

Exempel på koncerngemensamma policy-dokument antagna av Framtidens styrelse:

  • IT-policy
  • Uthyrningspolicy för bostäder

Exempel på policy-dokument antagna av kommunfullmäktige:

  • Inköps- och upphandlingspolicy
  • Miljöpolicy
  • Sponsringspolicy

Alla policy-dokument finns tillgängliga att läsa och ladda ner på AB Framtidens webbplats:

Klicka här för att läsa Framtidens policy-dokument