Ägare och styrelse

Poseidon ingår i Framtidenkoncernen. Koncernen ägs av Stadshus AB, som i sin tur är en del av Göteborgs Stad. Tillsammans med våra systerbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder äger och förvaltar vi drygt 73 000 hyresrätter i Göteborg.

Poseidons styrelse

Poseidons styrelse utses av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Sammansättningen av ledamöter speglar kommunfullmäktiges sammanställning.

Åke Fransson (L), ordförande
Åke Björk (M), 1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP), 2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S), ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V), ledamot
Torkel Bergström (D), ledamot
Peter Kirksaether (S), ledamot

Sofie Bichler (M), suppleant
Axel Andersson (S), suppleant
Cajsa Ottesjö (FI), suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacsson (LO), ordinarie
Diana Pusac (PTK), ordinarie

Göran Helgegren (PTK), suppleant
Per-Åke Westlund (LO), suppleant

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Huvudansvarig Karin Olsson
Tore Svensson (D) Lekmannarevisor
Torbjörn Rigemar (S) Lekmannarevisor

Berndt Karlsson (D) Lekmannarevisorsuppleant
Vivi-Ann Nilsson (S) Lekmannarevisorsuppleant