Ägare och styrelse

Poseidon ingår i Framtidenkoncernen. Koncernen ägs av Stadshus AB, som i sin tur är en del av Göteborgs Stad. Tillsammans med våra systerbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder äger och förvaltar vi drygt 70 000 hyresrätter i Göteborg.

Poseidons styrelse

Poseidons styrelse utses av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Sammansättningen av ledamöter speglar kommunfullmäktiges sammanställning.

Mats Arnsmar (S), ordförande
Derya Tumayer (MP), 1:e vice ordförande
Ingvar Gräns (L), 2:e vice ordförande
Åke Björk (M), ledamot
Marie Stenqvist (S), ledamot
Erik Helgeson (V), ledamot
Monika Beiring (M), ledamot

Jasmin Boroumand (S), suppleant
Malin Ekelund (KD), suppleant
Ulf Johansson (S), suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacsson (LO), ordinarie
Per Olsson (PTK), ordinarie

Göran Helgegren (PTK), suppleant
Per-Åke Westlund (LO), suppleant

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Huvudansvarig Karin Olsson
Lars-Ola Dahlqvist (S) Lekmannarevisor
Lars Bergsten (M) Lekmannarevisor

Torbjörn Rigemar (S) Lekmannarevisorsuppleant
Sven Andersson (M) Lekmannarevisorsuppleant