Studentlägenheter

I Hjällbo och Kvillebäcken har vi reserverat ett antal lägenheter för dig som är student.

För att kunna söka våra studentlägenheter krävs att du är antagen till en universitets- eller högskoleutbildning i Göteborg. Studierna ska styrkas med studieintyg. Våra studentlägenheter söker du via Boplats. Studentlägenheterna är märkta med ett ”S”.

Förutom våra egna studentlägenheter blockuthyr Poseidon ett antal lägenheter till SGS Studentbostäder. Kontakta SGS Studentbostäder, sgsstudentbostader.se, för mer information om hur du söker de lägenheterna.