Fastigheter

Våra hus består av allt från sekelskiftes- och landshövdingehus till miljonprogram och moderna nybyggen. Poseidon har fastigheter i nio av Göteborgs tio stadsdelar. Totalt äger vi 27 012 hyreslägenheter, fördelade på 341 bostadsfastigheter.

Den genomsnittliga Poseidon-lägenheten har två rum och kök och är 64 kvadrat.

Lokaler och parkeringar

Poseidon äger dessutom 101 000 kvm lokalyta. Större delen av lokalerna förvaltas av Göteborgslokaler.

Vi har även 14 303 parkeringsplatser i anslutning till våra bostäder.

Underhåll och renoveringar

Att förvalta och underhålla våra fastigheter för framtiden är ett viktigt uppdrag. Med hjälp av långsiktiga underhållsplaner kan vi säkra fastigheternas värde, hålla nere driftkostnaderna och inte minst erbjuda en bra boendemiljö. Under 2018 har vi lagt 605 miljoner kronor på underhåll och investeringar i det befintliga beståndet, vilket motsvarar 334 kr/kvm.

Läs mer:
Poseidon årsredovisning 2018 med fastighetsförteckning (PDF)
Våra bostadsområden

Vi äger och förvaltar 341 bostadsfastigheter