Fastigheter

Våra hus består av allt från sekelskiftes- och landshövdingehus till miljonprogram och moderna nybyggen. Poseidon har fastigheter i nio av Göteborgs tio stadsdelar. Totalt äger vi 26 840 hyreslägenheter, fördelade på 342 bostadsfastigheter.

Den genomsnittliga Poseidon-lägenheten har två rum och kök och är 64 kvadrat.

Lokaler och parkeringar

Poseidon äger dessutom 97 400 kvm lokalyta. Större delen av lokalerna förvaltas av Göteborgslokaler.

Vi har även 14 700 parkeringsplatser i anslutning till våra bostäder.

Underhåll och renoveringar

Att förvalta och underhålla våra fastigheter för framtiden är ett viktigt uppdrag. Med hjälp av långsiktiga underhållsplaner kan vi säkra fastigheternas värde, hålla nere driftkostnaderna och inte minst erbjuda en bra boendemiljö. Under 2016 investerade vi 719 miljoner kronor i vårt bestånd. Underhållet uppgick till 220 kr/kvm.

Läs mer:
Årsredovisning 2016 med fastighetsförteckning (PDF)
Våra bostadsområden

Vi äger och förvaltar 342 bostadsfastigheter