Fastigheter

Våra hus består av allt från sekelskiftes- och landshövdingehus till miljonprogram och moderna nybyggen. Poseidon har fastigheter i nio av Göteborgs tio stadsdelar. Totalt äger vi 27 205 hyreslägenheter, fördelade på 344 bostadsfastigheter.

Den genomsnittliga Poseidon-lägenheten har två rum och kök och är 64 kvadrat.

Lokaler och parkeringar

Poseidon äger dessutom 106 000 kvm lokalyta. Större delen av lokalerna förvaltas av Göteborgslokaler.

Vi har även 13 206 parkeringsplatser i anslutning till våra bostäder.

Underhåll och renoveringar

Att förvalta och underhålla våra fastigheter för framtiden är ett viktigt uppdrag. Med hjälp av långsiktiga underhållsplaner kan vi säkra fastigheternas värde, hålla nere driftkostnaderna och inte minst erbjuda en bra boendemiljö. Under 2019 har vi lagt 639 miljoner kronor på underhåll och investeringar i det befintliga beståndet, vilket motsvarar 353 kr/kvm.

Vi äger och förvaltar 344 bostadsfastigheter