Ekonomi

Poseidon har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick per 2017-12-31 till 4 664 mkr. Bedömt marknadsvärde var 35 081 mkr.

Här är några fler fakta kring vår ekonomi 2017:

Intäkter: 2 045 mkr
Fastighetsinvesteringar: 661 mkr
Justerad soliditet: 63,5 %
Resultat efter finansiella poster: 141 mkr
Årets resultat: -33 mkr
 

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.