Ekonomi

Poseidon har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick per 2016-12-31 till 4 479 mkr. Bedömt marknadsvärde var 33 427 mkr.

Här är några fler fakta kring vår ekonomi 2016:

Intäkter: 2 021 mkr
Fastighetsinvesteringar: 915 mkr
Justerad soliditet: 62,7 %
Resultat efter finansiella poster: 12 mkr
Årets resultat: -103 mkr
 

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.
Läs mer i vår årsredovisning 2016 (PDF)