Ekonomi

Poseidon har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick per 2019-12-31 till 4 984 mnkr. Bedömt marknadsvärde var 41 071 mnkr.

Här är några fler fakta kring vår ekonomi 2019:

Intäkter: 2 167 mnkr
Fastighetsinvesteringar: 1 163 mnkr
Justerad soliditet: 65,2 %
Resultat efter finansiella poster: 231 mnkr
Årets resultat: 26 mnkr
 

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

hand som påtar i jorden.