Ekonomi

Poseidon har en stark finansiell ställning. Bolagets egna kapital uppgick per 2018-12-31 till 4 764 mkr. Bedömt marknadsvärde var 37 704 mkr.

Här är några fler fakta kring vår ekonomi 2018:

Intäkter: 2 087 mkr
Fastighetsinvesteringar: 804 mkr
Justerad soliditet: 64,4 %
Resultat efter finansiella poster: 68 mkr
Årets resultat: -97 mkr
 

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

hand som påtar i jorden.