Trivseltips

I ett flerbostadshus bor man nära sina grannar. Det kräver att man tar hänsyn till och har tolerans för andras sätt att leva. Här har vi samlat några av våra trivselregler som gör det lite enklare att bo nära varandra.

Djur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Men tänk på att hundar och katter inte får rastas på gården och att de alltid ska hållas kopplade i området.
Mata inte djur och fåglar på gården eller från din balkong. Alla är kanske inte lika förtjusta i djuren, dessutom kan mat och fröer locka till sig skadedjur.

Grilla

Använd gärna de gemensamma grillplatserna på gårdarna. Du kan också ta med en egen grill till gården. Tänk dock på att kontrollera vindriktning och avstånd till grannarna. För att undvika brand – placera grillen långt ifrån fasaden och se till att den är ordentligt släckt innan du lämnar den. Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna – det gäller oavsett om du använder kol, el eller gasol.

Gäster och besök

Som lägenhetsinnehavare är det du som ansvarar för att dina gäster och besökare inte stör grannarna och är aktsamma om trapphus och gårdsmiljöer.

Musik och ljud

Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet. Det gäller dygnet runt, men är förstås extra viktigt sena kvällar och tidiga mornar. Om du ska ha fest – prata gärna med dina grannar i god tid före, men tänk på att du ändå är skyldig att visa hänsyn. Sluta festen i lagom tid och skruva ner musiken så att grannar inte störs.

Paraboler

På grund av säkerhetsrisken är det inte tillåtet att montera egen parabol utan Poseidons skriftliga medgivande. Vi godkänner paraboler på balkonger och uteplatser så länge de inte förstör fasaden eller utgör en risk. Du får dock inte skruva fast parabolen på fasaden, eftersom det förstör fasadens tätskikt.

Om fastigheten du bor i är skyddad av kulturella eller andra skäl av kulturnämnd, byggnadsnämnd, länsstyrelse eller någon annan myndighet, godkänner vi inte några paraboler. Inte heller inne på balkonger och uteplatser.

På gården

Utnyttja gärna gården till lek och umgänge, men kom ihåg att ta hänsyn till andra. Fotboll är inte tillåtet på gårdarna. Använd hellre fotbollsplaner och andra lämpliga ytor i området.

Våra gårdar är bilfria och de enda transporterna till husen som är tillåtna är på- och avlastning vid flyttning.

Studsmattor och badpooler är av säkerhetsskäl inte tillåtna på gårdarna.

Utnyttja gärna gården till lek och umgänge, men kom ihåg att ta hänsyn till grannarna!