Att söka lägenhet – så funkar det

Alla lägenheter som blir lediga annonseras ut på Omflyttningsplatsen, där nuvarande hyresgäster hos Poseidon har förtur till att söka dem.

Här kan du läsa mer om hur uthyrningen fungerar på Omflyttningsplatsen.

Om de sökande som erbjuds lägenheten på Omflyttningsplatsen tackar nej, eller om det inte finns intresse alls bland nuvarande hyresgäster, annonseras den ut på Boplats. Lägenheter med kortare inflyttning än tre månader, läggs ut direkt på Boplats. Här kan alla som är intresserade anmäla intresse till lägenheten. Vi har inga särskilda förturer till våra lägenheter. För nyproduktion gäller samma regler som ovan.

Vem får söka?

För att kunna söka lägenhet på Boplats ska du ha fyllt 18 år. Några av våra lägenheter är särskilt reserverade för dig som är 70+, 55+ eller student.

Var aktiv som sökande

Oavsett om du söker lägenhet via Omflyttningsplatsen eller Boplats gäller det att vara aktiv som sökande. Du anmäler själv intresse till varje enskild lägenhet som du vill söka.

För att kunna söka lägenhet på Omflyttningsplatsen ska du registrera dig på Mina sidor och aktivera dig som sökande. Som sökande på Boplats behöver du registrera en profil på Boplats hemsida. Glöm inte heller att betala årsavgiften till Boplats för att behålla din registreringstid.

Om du inte har dator

Om du inte har tillgång till dator kan du vända dig till Boplats Göteborg på Rosenlundsplatsen 1 för att få hjälp att söka lägenhet.

Urval och visning

Vi kallar i regel flera personer till visning av en lägenhet. När du blir kallad till en visning bokar du själv en tid med nuvarande lägenhetsinnehavare för att se lägenheten. Om du är intresserad av lägenheten måste du därefter tacka ja till ditt erbjudande.

Vem får lägenheten?

När ett antal sökande har anmält intresse för en lägenhet på Boplats görs ett första urval bland de sökande. I det första urvalet ser vi om de sökande uppfyller profilen för den aktuella lägenheten. Vi tittar då på att hushållets storlek passar lägenheten och att eventuella ålderskrav uppfylls.

Bland de sökande som stämmer in på profilen är det de som har längst registreringstid på Boplats som får erbjudande om visning.

Bland sökande på Omflyttningsplatsen stämmer vi först av den sökandes profil med lägenhetens. Därefter kallar vi de sökande med längst boendetid i nuvarande lägenhet till visning.

I regel kallas flera personer till visning. Om flera tackar ja till erbjudandet efter en visning är det den person som har längst registreringstid på Boplats (eller boendetid i nuvarande lägenhet för Omflyttningsplatsen) som får erbjudande att skriva kontrakt. Glöm inte att hålla koll efter erbjudande om visning och kontrakt!

Boendekalkyl

Är du nyfiken på vad din totala hushållsbudget är och dessutom se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi. Gör en kalkyl på Konsumentverket så kan du se hur mycket pengar som blir kvar varje månad när du betalt hyran och andra kostnader.
Gör en boendekalkyl
 

Uthyrningspolicy

Poseidon har tillsammans med övriga bostadsbolag i Framtidenkoncernen antagit en gemensam uthyrningspolicy. En viktig utgångspunkt i vår uthyrningspolicy är att alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. Här kan du läsa hela Framtidenkoncernens uthyrningspolicy (PDF).

Så här fungerar lägenhetsuthyrningen

Vi får ofta frågor som rör uthyrningen av våra lägenheter och vilka marknadsplatser vi väljer att publicera dem på. Varför står grannens lägenhet tom så länge? Varför fick någon med kortare tid kötid än jag lägenheten på Boplats? Varför hamnar vissa lägenheter i den interna kön och andra inte?

Uthyrningspolicyn innebär att lediga lägenheter fördelas på följande sätt:

Ombyggnad

Vid stora ombyggnationer används lediga lägenheter för evakuering. Så snart behovet försvinner hyrs lägenheten ut enligt nedan.

Särskilda behov

För de hushåll som av olika skäl inte kan söka bostad via Boplats finns möjlighet att få hjälp via Socialtjänst och andra instanser. Avtal med Göteborgs Stad reglerar antal lägenheter per år som förmedlas till dessa hushåll.

Omflyttningsplatsen

För de som är hyresgäster finns möjlighet att söka omflyttning via bolagens Omflyttningsplats. Boendetiden i den nuvarande lägenheten fungerar som köplats.

Boplats

Som medlem på Boplats kan man söka alla lediga lägenheter man är intresserad av. Den som varit registrerad längst tid har störst hans att få ett erbjudande.

Fördelning av lägenheter

Företagens behov av evakueringslägenheter prioriteras högt, likaså de hushåll som har särskilda behov. För övriga gäller följande: När en lägenhet sägs upp (på vanligt sätt, alltså med tre månaders uppsägningstid) hamnar den för uthyrning på Omflyttningsplatsen. Den hyrs ut till någon av våra egna hyresgäster som i sin tur säger upp sin nuvarande bostad vilken då lämnas till Boplats. Genom denna fördelning får vi ett jämt flöde. Att en lägenhet går till omflyttningsplatsen innebär därför alltid att en annan lägenhet läggs ut på Boplats. Sett över året går cirka 70% av de lediga lägenheterna till sökanden på Boplats.

Just nu är det ovanligt få lägenheter som utannonseras på Boplats och även på våra Omflyttningsplatser. Anledningarna är flera, men framförallt beror det på att människor helt enkelt bor kvar längre i sina lägenheter än tidigare och de som flyttar använder sin lägenhet som byte mot en annan.

Söka bostad hos andra hyresvärdar

Göteborgs Stad och Boplats har tagit fram en bostadsportal, som förklarar hur du söker lägenhet i Göteborg med omnejd. På sidan hittar du även tips om hur du kan söka lägenhet hos privata hyresvärdar.

Läs mer på Göteborgs Stads bostadsportal.

 

fika med grannar och kaffe i termos med färgglad mugg