Hållbarhet

Allt vi gör ska bidra till att göra morgondagens Göteborg lite bättre. Det är hållbarhet för oss. Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre dimensioner – den ekonomiska, ekologiska och sociala.

I praktiken innebär det att vi jobbar för att skapa bostäder där människor trivs, underhåller våra fastigheter väl, är varsamma om miljön, skapar trygga lokalsamhällen och ger våra unga göteborgare hopp om framtiden.

Vi förvaltar våra fastigheter med ett långsiktigt perspektiv för att säkra det ekonomiska värdet på sikt. Genom att ta affärsmässiga beslut och underhålla fastigheterna väl och effektivt kan vi säkra ett gott boende – för våra nuvarande hyresgäster och för kommande generationer. Vi delar inte ut någon vinst, utan det vi genererar återinvesteras till största del i Poseidons egen verksamhet.

Exemplet Backa Röd – en hållbar stadsdel

I Backa Röd har vi under många år jobbat målmedvetet med hållbarhet i flera dimensioner. Vårt arbete i Backa Röd är ett bra exempel på vad vi menar med ett hållbart fastighetsägande.

Läs gärna mer om vårt arbete i Backa Röd här.

Bild på miljövärdar som rensar ogräs.

Kruka torget i Hjällbo

Allt vi gör ska bidra till att göra morgondagens Göteborg lite bättre!