Vårt miljöarbete

Omtanken om miljön är närvarande i allt vi gör. Vi brukar säga att det löper en grön tråd genom vår verksamhet. Arbetet för en bättre miljö pågår varje dag i stort och smått – från branschöverskridande samarbeten till dialog och inspiration ute i våra bostadsområden.

I arbetet för minskad miljöpåverkan fokuserar Poseidon på följande områden:

– Hyresgästernas miljöengagemang
– Energianvändning och klimatpåverkan
– Miljö- och hälsostörande ämnen
– Innemiljö
– Fastighetsnära källsortering

Återbruk, bikupor och klassisk musik

Vi prövar gärna nya vägar till en bättre miljö. Vårt miljöengagemang tar sig uttryck på en mängd konkreta och kreativa sätt. Här är några exempel:

  • På flera distrikt har våra hyresgäster startat återbruksrum för att dela och byta saker med varandra.
  • I Backa har vi byggt om fem miljonprogramshus till lågenergihus.
  • Varje år samlar vi in cirka 80 ton textiler i våra miljöhus i samarbete med Human Bridge.
  • I flera av våra bostadsområden har vi ställt upp bikupor (så kallade apiarier) för att öka antalet bin i staden och hjälpa pollineringen av växter på traven!
  • I miljöhuset i Backa kan hyresgäster sortera sitt avfall till tonerna av klassisk musik!

Innemiljökoll

Var femte år besöker vi din lägenhet för att kolla innemiljön. Besöket tar cirka 20 minuter och under besöket tittar vi på:

  • Att brandvarnaren fungerar. Gör den inte det byter vi ut den.
  • Att temperaturen på varmvattnet håller mellan 50 och 60 grader. Då finns det varken risk för skållning eller bakterier.
  • Att ventilationen fungerar som den ska i alla rum.
  • Att värmen i din lägenhet fungerar och håller rätt temperatur. Det ska vara mellan 20 och 22 grader mitt i vardagsrummet.

Besöken görs från oktober till april. Informationen använder vi för att se till att allt fungerar och för att planera vårt underhåll.

 

I miljöhuset i Backa kan hyresgäster sortera sitt avfall till tonerna av klassisk musik.