Vårt miljöarbete

Omtanken om miljön är närvarande i allt vi gör. Vi brukar säga att det löper en grön tråd genom vår verksamhet. Arbetet för en bättre miljö pågår varje dag i stort och smått – från branschöverskridande samarbeten till dialog och inspiration ute i våra bostadsområden.

I arbetet för minskad miljöpåverkan fokuserar Poseidon på följande områden:

– Hyresgästernas miljöengagemang
– Energianvändning och klimatpåverkan
– Miljö- och hälsostörande ämnen
– Innemiljö
– Fastighetsnära källsortering

Elcyklar, återbruk och klassisk musik

Vi prövar gärna nya vägar till en bättre miljö. Vårt miljöengagemang tar sig uttryck på en mängd konkreta och kreativa sätt. Här är några exempel:

  • I distrikt Väster använder vi Sveriges modernaste el-lastcykel för att ta oss mellan husen.
  • På flera distrikt har våra hyresgäster startat återbruksrum för att dela och byta saker med varandra.
  • I Backa har vi byggt om fem miljonprogramshus till lågenergihus.
  • Varje år samlar vi in cirka 80 ton textiler i våra miljöhus i samarbete med Human Bridge.
  • Vart femte år besöker vi varje lägenhet för att kontrollera ventilation och temperatur. Samtidigt passar vi på att kontrollera brandvarnaren!
  • I flera av våra bostadsområden har vi ställt upp bi-kupor (så kallade apiarier) för att öka antalet bin i staden och hjälpa pollineringen av växter på traven!
  • I miljöhuset i Backa kan hyresgäster sortera sitt avfall till tonerna av klassisk musik!

 

I miljöhuset i Backa kan hyresgäster sortera sitt avfall till tonerna av klassisk musik.