Poseidons träd

Träden är viktiga för oss och våra hyresgäster på flera sätt. Träd renar luften, ger skugga, bidrar till biologisk mångfald och minskar upplevelsen av buller. Kort sagt – träd är bra för hälsan!

Några av våra träd är vi särskilt stolta över. I dokumentet nedan har vi valt ut fjorton vackra träd från våra bostadsområden som vi berättar lite mer om. Här hittar du dessutom en översiktskarta om du vill ge dig ut på en egen guidetur i våra bostadsområden och se dem i verkligheten.

Ladda ner vår trädkarta med sevärda träd (PDF)

Att vårda våra träd

Vi vill att våra träd ska få så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas till friska, vackra exemplar. Därför har vi tagit fram en särskild trädplan som beskriver hur vi sköter, vårdar och föryngrar vårt trädbestånd runt om i staden.

Poseidons trädplan uppslag (PDF)

Poseidons trädplan sida för sida (PDF)

Träd är bra för hälsan!