Vi bygger

Göteborg växer och Poseidon växer med staden. Att bygga fler bostäder och att underhålla de som finns är ett viktigt uppdrag för oss. Därför bygger vi om, bygger på och bygger nytt hela tiden.

Sedan våren 2016 är all nyproduktion samlad i ett koncerngemensamt bolag – Framtiden Byggutveckling AB. Tillsammans har vi planer för att bygga cirka 2 000 nya Poseidon-lägenheter fram till 2018. Poseidon står för förvaltningen av lägenheterna och driver dessutom några egna byggprojekt.

Pågående och planerade byggprojekt har vi samlat på en särskild hemsida. Här kan du följa våra byggen och se när det finns nya lägenheter att söka!

Läs mer på www.poseidonbygger.se

Just nu bygger vi nya lägenheter i Kortedala och Örgryte Torp!