El och säkringar

Om strömmen försvinner – kontrollera alltid först om en säkring har gått. Om du har jordfelsbrytare bör du kontrollera om den har löst ut. Titta på locket till säkringsskåpet – där hittar du instruktioner.

Om strömmen fortfarande är borta kontaktar du din husvärd – eller Jouren om det är utanför arbetstid.

Tänk på att alltid kontrollera säkringar och jordfelsbrytare innan du ringer Jouren. Om de rycker ut och finner att strömavbrottet beror på en trasig säkring kan du debiteras för jobbet.

Kolla in vår film om hur du säkrar elen därhemma!

Fixa själv

När det gäller el får du bara byta glödlampor och säkringar själv. Elinstallationer och reparationer måste utföras av en fackman. Detsamma gäller om du kopplar in en egen tvätt- eller diskmaskin i lägenheten. Fråga gärna din husvärd om råd om du behöver få elarbete utfört i lägenheten.

Om du installerar egen tvättmaskin ska den stå intill en golvbrunn och får aldrig skruvas fast i golvet. Diskmaskin ska alltid anslutas till kallvattenledningen och du ska stänga av vattentillförseln efter avslutad diskning.

En vattenläcka kan orsaka stora skador! Lägg gärna ett läckageskydd under diskmaskinen. Det finns att köpa i vitvaruaffärer och många byggvaruhus.

bild som visar elskåp och säkringar

Du når vår jour på telefon
031-80 50 75