Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon kan komma in i bostäder från marken eller byggnadsmaterialet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.
Gränsvärdet för radon i bostäder är 200Bq/m3 och enligt riksdagens miljömål ska alla bostäder klara detta mål till år 2020.

Poseidon arbetar kontinuerligt med att mäta och åtgärda fastigheter med förhöjda värden. Vårt arbete med radon rapporteras årligen till Miljöförvaltningen i Göteborg som är tillsynsmyndighet.

Bra ventilation – särskilt viktigt vid höga radonhalter

Ett bra sätt att få ner radonvärdet och få ett bättre inomhusklimat är att se till att låta ventilationen fungera som det är avsett. Frisk luft kommer in genom tilluftsventilerna som ofta sitter i närheten av fönstren i sov-och vardagsrum. Sedan rör sig luften genom lägenheten och tar med sig orenheter och lukt ut genom frånluftsventilerna som finns i kök och badrum. Det är viktigt att inga ventiler eller don täpps igen för då rubbar man hela systemet och man kan få problem med inomhusluften.

Kolla gärna in vår film om hur du fixar bra luft i din lägenhet.

Du kan läsa mer om radon hos Miljöförvaltningen.

Har du frågor om radon, kontakta fastighetsingenjören på ditt distrikt via vår växel på telefon 031-332 10 00.

 

Rätt ventilation är ett bra sätt att få ner radonvärdet.