Så sätts din hyra

Hyran förhandlas mellan Poseidons moderbolag, Förvaltnings AB Framtiden, och Hyresgästföreningen och brukar vara klar i början av året.

Kvalitetshyra – för en rättvisare hyressättning

För att få en rättvisare hyressättning använder Poseidon så kallade kvalitetshyror. Det innebär att den årliga hyreshöjningen vanligtvis fördelas efter kvaliteterna i respektive bostadsområde. Med kvalitet menar vi exempelvis läge, trygghet, service i området och fastighetens standard. De lägenheter som idag betalar en hög hyra i förhållande till de kvaliteter som finns i området får en lägre hyreshöjning än genomsnittet och vice versa. På så sätt skapar vi en rättvis hyra där du som hyresgäst betalar för den kvalitet du får!

Metoden har utvecklats tillsammans med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Kvalitetshyra ska inte förväxlas med marknadshyra. Marknadshyra innebär att den som är beredd att betala mest får kontraktet till en ledig lägenhet. Detta tillämpas på bostadsrätter och lokaler, men är inte tillåtet för hyreslägenheter i Sverige.

Hyror för p-platser

Hyran för bilplatser ingår inte i förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen. Vid prissättningen av p-platser utgår vi istället från Göteborgs stads taxor för boendeparkering i närområdet. Ytterligare faktorer som vägs in i prissättningen av p-platser är om bilplatsen finns under tak, i varm- eller kallgarage samt om du är garanterad en given plats på parkeringen.

Poseidon_Mejramgatan_9696