Våra gröna gårdar

Våra utemiljöer ska vara vackra att se på, oavsett årstid. Dessutom ska de vara användbara i vardagen och bjuda in till möten och umgänge bland våra hyresgäster.

Trivsamma utemiljöer handlar därför om mycket mer än att plantera blommor. Med rätt belysning, växtval, lekplatser, utrustning och skötsel skapar vi utemiljöer som är både vackra och funktionella. Poseidon jobbar efter konceptet ”Vägen hem” – hela vägen från busshållplatsen fram till lägenhetsdörren ska vara både vacker, trygg och funktionell!

Skötsel av utemiljön

I arbetet med att planera och förvalta utemiljöerna spelar våra miljövärdar en nyckelroll. De flesta distrikt har egna miljövärdar, som jobbar med allt från att beskära träd och sköta rabatter till att skotta snö om vintrarna. Miljövärdarna ger även stöd till våra hyresgäster i frågor kring källsortering och kompostering. I distrikten Öster och Väster jobbar vi nära våra trädgårdsentreprenader med att sköta utmiljön.

Våra utemiljöer ska hålla samma höga standard över hela staden. Därför har vi tagit fram en tydlig skötselmanual för våra utemiljöer. Dokumentet anger vilken skötselnivå vi vill ha – och vad våra hyresgäster kan förvänta sig av oss.

Poseidons skötselmanual (PDF)

Har du frågor om Poseidons arbete med utemiljöer, kontakta gärna oss via vårt kontaktformulär.

Utmärkta planteringar

I början av 2000-talet startade Poseidon en särskild satsning på gröna utemiljöer. För att visa att vi menade allvar med satsningen på gröna hem, anlade vi åren 2000–2009 flera perennplanteringar runt om i staden. En del är utformade som miniparker, där man kan sitta ner och koppla av, andra är prydnadsplanteringar, till inspiration och glädje.

I dokumentet nedan presenterar vi ett 30-tal lite extra sevärda planteringar som alla har sitt ursprung i Poseidons satsning på gröna hem. Ta gärna en promenad i våra områden för att se om dessa utmärkta planteringar rentav har smittat av sig! Via länkarna till vänster kan du läsa mer om vår överlägset största perennrabatt – Värdens Park i Backa och om Linnéparken i Haga.

Utmärkta planteringar (PDF)

 

bild på närblommor

Våra utemiljöer ska vara användbara i vardagen och bjuda in till möten och umgänge bland våra hyresgäster.