Vision och uppdrag

Som allmännyttigt bolag har vi ett spännande uppdrag som går långt utanför lägenhetsdörren – att bygga ett hållbart samhälle för framtiden.

Att skapa hem där människor vill leva är större än att hyra ut lägenheter där folk ska bo. Därför utmanar vi ständigt oss själva att bli bättre på trivsel, trygghet och inflytande. Vi gör det tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners med målet att våra bostadsområden ska upplevas som trygga, lustfyllda och välkomnande hem. Genom att lyssna på våra hyresgäster skapar vi ett personligt boende som håller i längden – till glädje för våra hyresgäster, göteborgare och kommande generationer!

Vår vision – Vi bygger det hållbara samhället för framtiden – är gemensam för alla bolag i Framtidenkoncernen, där Poseidon ingår.

En del av den svenska allmännyttan

Vi är stolta över att vara en del av den svenska allmännyttan. En grundläggande tanke med de allmännyttiga bostadsbolagen är att vi ska erbjuda hållbara, prisvärda bostäder för alla. Samtidigt ska vi ta ett särskilt samhällsansvar och erbjuda hyresgäster ett inflytande över sitt boende.

Som kommunägt bostadsbolag har Poseidon ett särskilt uppdrag att stärka Göteborgs utveckling och bidra till trygga bostadsområden. Genom att erbjuda tillval, uppmuntra till gårdsföreningar och bjuda in våra hyresgäster att tycka till om utemiljöer och ombyggnationer ger vi våra boende möjlighet att vara med och påverka sitt beonde.

Det allmännyttiga uppdraget sammanfattas i Poseidons affärsidé:

”Vi ska vara det bästa personliga bostadsalternativet, som möter göteborgarnas krav på ett föränderligt och varierande hyresgästboende.”

”Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”