Individuell mätning

Det ska löna sig att vara miljövän! Genom att du som hyresgäst själv betalar för dina förbrukningar kan du göra en tydlig skillnad – både för miljön och din boendekostnad. Därför jobbar vi på Poseidon för att fler hyresgäster ska få individuell mätning och debitering.

Idag har fler än 1 500 lägenheter individuell mätning och debitering av varmvatten. Hyresgäster på Norra Ågatan betalar dessutom separat för sin fjärrvärmeförbrukning. Om du har individuell mätning i din lägenhet kan du följa din förbrukning och kostnad på Mina sidor.

Säsongsbaserade taxor

Taxorna för varmvatten och fjärrvärme är säsongsbaserade. Det innebär att du som har individuell mätning och debitering betalar vad förbrukningen verkligen kostar varje månad. Taxorna speglar Göteborg Energis taxor och är lägre på sommaren och högre på vintern.
Det här är de taxor som gäller från den 1 januari 2020:

Varmvatten

Januari-mars, december 76 kr/m3
April, oktober-november 58 kr/m3
maj-september 28 kr/m3

Fjärrvärme

Januari-mars, december 0,97 kr/kWh
april, oktober-november 0,67 kr/kWh
maj-september 0,19 kr/kWh
(juni-augusti debiteras ingen kostnad, eftersom värmen är avstängd)

Frågor och svar om individuell mätning

Varför varierar taxorna över året?

Våra taxor följer Göteborg Energis taxor. Eftersom det råder överskott av energi under årets varma månader är taxorna lägre på sommaren.

Vad händer om min mätare går sönder?

Om en mätare går sönder och inte levererar några värden till oss kommer vi att debitera en normaltaxa för månaden. I de fall vi gör det kommer det att framgå av din hyresavi. Alla taxor och kostnader är förhandlade med Hyresgästföreningen.

Hur fungerar debiteringen vid in- och utflyttning?

Vi debiterar förbrukningen först när vi har fått in uppgifter för en hel kalendermånad. Det innebär att om du flyttar in 1 januari, debiteras januaris förbrukning på den avi som skickas ut i februari och avser marshyran. För januari- och februarihyrorna debiteras då en normalförbrukning, som baserar sig på lägenhetens storlek.

Eftersom det blir en förskjutning mellan förbrukning och debitering kommer de två sista månadernas förbrukning inte debiteras vid avflyttning. Om du till exempel flyttar ut den 31 december kommer den sista hyresavin som du betalar att avse förbrukningen du hade i oktober.

Bild på blandare