Övrig uthyrning

Saneringsavtal

Ett saneringsavtal är ett tidsbegränsat lägenhetskontrakt. Den här typen av korttidskontrakt använder vi vid uthyrning i ombyggnadsprojekt.

Överlåtelse

I vissa fall kan du ha rätt att överlåta ditt förstahandskontrakt till en närstående. För att få tillstånd att överlåta kontraktet ska du kunna styrka att personen som tar över kontraktet har varit varaktigt sammanboende i lägenheten innan överlåtelsen. Inneboende betraktas inte som närstående och kan därför aldrig ta över lägenheten.

Prata med din uthyrare om du har frågor kring överlåtelse av kontrakt!