Tänk på din granne och öka tryggheten i huset!

Publicerad 13 december, 2019

Rubrik i skrivstil som lyder Våga bry dig!Det kan räcka med att ringa på för att stoppa våld, att visa omtanke kan rädda liv. Det är budskapet när Poseidon tillsammans med hela Framtidenkoncernen nu samlas kring sitt trygghetskoncept ”Våga bry dig”.


Du kanske redan har sett lapparna i trapphuset eller i tvättstugan med rubriken ”Våga bry dig”. Det handlar om hur du och din granne kan agera för att visa omtanke om varandra. Poseidons säkerhetschef Peter Grellsgård beskriver det som ett förhållningssätt, att vara medmänniska och bry sig om varandra.
–  Det är viktigt för att känna trygghet i boende miljön, och det vill vi att våra hyresgäster ska göra. Om man bryr sig om varandra tror jag också att fler upplever trygghet. Det gäller den som eventuellt far illa, men påverkar också den som utsätter en annan för något. Om personen vet att hon eller han har ögonen på sig, kan vi kanske försvåra och i bästa fall förhindra att något inträffar, säger Peter Grellsgård.

Tips på hur du kan agera för grannen, och grannen kan agera för dig
På lappen i trapphuset och här på webben finns information om hur du kan agera vid olika situationer.  Vid akuta eller hotfulla situationer ska polis kontaktas. Om det känns okej kan du ringa på och fråga hur det står till, ta gärna en granne till hjälp. Du kan också ringa på och sen gå in i din lägenhet, kanske avbryter du något som kunde gått riktigt illa. Om du blir störd eller behöver hjälp på kvällar eller helger kan du ringa Störningsjouren, och om du misstänker at barn far illa ska du ringa Socialtjänsten.
– Varje situation är unik, det går inte att i förväg säga exakt hur man ska agera. Det är viktigt att göra en värdering av situationen och inte utsätta sig själv för fara. Att bry sig om sin granne kan var att kalla på hjälp på annat sätt. Det betyder inte att man handgripligen ingriper i alla lägen, säger Peter Grellsgård.

Från att hjälpa en äldre granne till att stoppa våld
Trygghetskonceptet ”Våga bry dig” handlar också att fundera på hur den ensamme äldre grannen, eller grannen som du vet mår dåligt, har det.
– Genom att hälsa på varandra och stanna och prata lite kommer vi långt. Ta kontakt med nyinflyttade och hjälp varandra när det behövs, då växer också känslan av trygghet, säger Peter Grellsgård och avslutar:
– I grund och botten handlar det om att vi vill att våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sitt boende.

Är du orolig för din granne?
Då önskar vi att du gör så här:

1. Är det en akut eller hotfull situation, ring alltid polis/ambulans på 112.
2. Ring på hos din granne och fråga hur det står till. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
3. Behöver du hjälp kväll eller natt, ring Störningsjouren på 031-80 50 75.
4. Om du känner oro för barn i huset, ring Socialtjänsten på 031-365 00 00.

Läs mer här om trygghetskonceptet Våga bry dig!

Vi frågade några hyresgäster!

Skulle du ringa på om du var orolig för grannen?

Två glada damer på gårdsfest, där den ena hälle på ketchup på den andras varmkorv

Eva-Karin och Celka i Kortedala på gårdsfest

Eva-Karin Sandgren – Jaha då, absolut. Det beror på vad det är för granne förstås, om det är risk att skada sig om han eller hon är farlig, så skulle jag inte våga. Då skulle jag ringa ambulans eller polisen förstås. Då är det ju snabba ryck.
Men jag vågar inte ringa på hos vem som helst, utan vill känna grannen. Man vet ju inte vad som väntar. Om det händer nåt hos nån som jag inte känner, måste jag ju banka på, och så kan jag ju flytta mig längre i svalen, springa ner några trappsteg.
Celka Baus  – Ja, det är klart att jag hade gjort det. Om man visste att det är ordentliga grannar och det händer något där. Men om man visste att de hade bråkat förr och att polisen varit där, då hade jag nog inte gjort det. Det vågar man ju bara inte vet du.
Du känner grannarna i din trappuppgång?
– Jajamensan, jag vet vilka jag skulle kunna gå till och har hjälpt några av mina grannar med att bära upp kassar, handlat och städat. Man ska vågar bry sig. Men om det var en okänd skulle jag nog inte våga, utan ringt jouren.
.

Hur skulle ni reagera om ni hör skrik från grannarna?

Två glada föräldrar med varsitt barn i famnen

Joel och Agnes med kids

Joel och Agnes – Det beror på, man skulle ju bli rädd, men skulle ju absolut göra nåt. Det beror också på vilken granne det är, vi känner många, men inte alla. Jag tror vi skulle gå och knacka på om vi hörde skrik, eller ringa polisen. Det beror på hur högt och vilken typ av skrik, om nån ramlat och skadat sig, eller om det är bråk.

Men om ni skulle misstänka att någon är sjuk eller en äldre som man inte sett till på länge. Kan ni tänka er att göra nåt då?

Joel och Agnes – Ja, absolut. Vi har ganska mycket kontakt med de närmsta grannarna. Vi har koll på dem och de har koll på oss.

Till nyhetsarkivet