Hyrorna för 2019 klara

Publicerad 4 mars, 2019

Poseidon har efter koncerngemensamma förhandlingar nu tecknat överenskommelse med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en genomsnittlig hyreshöjning på 2,4 procent från och med den 1:e april 2019, efter beslut i tvistelösningsorganet Hyresmarknadskommittén. Höjningen kommer att fördelas i intervallet 0 – 4,8 %.

Höjningen täcker inte bolagets ökade kostnader. Koncernens ursprungliga yrkande speglar det behov som finns i bolaget för att kunna utföra sitt uppdrag.

Vad den nya hyran blir för just din lägenhet kommer att stå på hyresavin som delas ut i slutet av mars. Vi sätter även upp anslag i trapphusen med mer information under veckan.

Så bestäms din nya hyra

Fördelningen av hyresjusteringarna görs utifrån kvaliteterna i respektive område kopplat till den nuvarande hyresnivån. Det vill säga om du har en hög hyra idag i förhållande till boendekvaliteten får du en lägre hyreshöjning och vice versa.

Till boendekvalitet räknas till exempel läget och service i området. Andra faktorer som vägs in är varje fastighets kvalitet i form av teknisk standard, gemensamma utrymmen med mera.

Till nyhetsarkivet