Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor, och svarat på dem. Är det något annat du undrar kring tillval, kontakta oss i butiken!

Vad är tillval?

Tillval är en möjlighet för dig att mot en höjning av grundhyran höja standarden på din lägenhet. Detta med exempelvis parkett istället för linoleummatta, en tvättmaskin, nya innerdörrar, duschvägg eller kanske nya luckor till köket?

Vilka tillval finns hos Poseidon?

Det varierar. Vi tar in de tillval som höjer standarden på våra lägenheter långsiktigt och som många hyresgäster efterfrågar. För aktuell lista med tillval och priser, se här.

Kan jag välja precis vilket tillval jag vill?

Nej, tyvärr. Alla kan inte beställa allt. I en del lägenheter kan vissa tillval fungera, i andra är de tekniskt omöjliga att installera. Hyr du i andra hand eller bor i student- eller LSS-boende kan du inte heller göra tillval. Huset kan också ligga i ett område där vi planerar omfattande ombyggnader framöver. Prata gärna med din husvärd om vad som gäller för din lägenhet!

Vem tillhör tillvalet?

Lägenheten. Säg att du valt till en tvättmaskin, den blir då en permanent del av själva lägenheten. En lägenhet som en gång har uppgraderats med en tvättmaskin fortsätter att vara utrustad med tvättmaskin.

Vem ansvarar för underhållet av tillvalet?

Poseidon ansvarar när produkten är ett tillval från oss. Köper du däremot själv exempelvis en tvättmaskin, står du själv för underhållet.

Kan jag byta ut en rätt ny produkt mot tillval?

Alla produkter i din lägenhet har en bestämd ekonomisk livslängd, varje år skrivs ett bestämt belopp av för varje produkt. Om du vill byta ut en produkt mot ett tillval, och det ekonomiska värdet inte är avskrivet, kan du betala restvärdet. Du äger då produkten och gör vad du vill med den när nya tillvalet är installerat.

Underhåll och tillval – vad är skillnaden?

Tillval är något som höjer standarden i lägenheten, och hyran. Underhåll höjer inte hyran, utan återställer funktionen i lägenheten. Underhållet görs vid behov och din husvärd bedömer om det är aktuellt för dig.

Varför fortsätter jag betala för tillvalet när det är avskrivet?

När tillvalet är installerat i lägenheten tar Poseidon på sig ett evigt underhåll av tillvalet. Går tillvalet sönder, och slitaget har varit normalt, så byts det ut utan extra kostnad för dig som hyresgäst.