Hoppa till innehåll

Frågor och svar om matavfall och matsvinn

Hur mycket matavfall finns i en vanlig soppåse?
Ungefär hälften brukar det röra sig om, om man inte sorterar.

Vad är matavfall?
Matavfall är sådant som blir över när du har lagat eller ätit mat, och sådant som är biologiskt nedbrytbart. Exempel på matavfall är:
• matrester (råa och tillagade)
• frukt- och grönsaksrester
• ägg och bröd• kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
• hushållspapper och pappersservetter
• snittblommor och krukväxter utan jord.

Vad får jag inte slänga i den bruna påsen?
• Tobak, fimpar och snus
• Blöjor och bindor
• Tyg
• Innehållet i dammsugarpåsen
• Kattsand och kutterspån
• Sand, jord, lera och grus
• Glas och metallföremål
• Grillkol och vedaska
• Jord från krukväxter

Det är också viktigt att tänka på det inte kommer med plastfolie, plastpåsar och annat som inte kan brytas ned i matavfallspåsen. Lägg aldrig den bruna papperspåsen i en plastpåse när du slänger den.

Måste jag använda den bruna påsen till matavfallet?
Ja, att använda den bruna papperspåsen för matavfall är det mest miljövänliga sättet att paketera matavfall som skall rötas för att ge både energi och näringsämnen. Papperspåsen är specialgjord av ett våtstarkt material som är lätt nedbrytbart. För att hålla din påse torr kan du lägga lite hushållspapper eller tidningspapper i botten, innan du lägger i ditt matavfall.

Kommer inte matavfallet att lukta äckligt?
Nej. Sköter du den bruna påsen på rätt sätt behöver det inte lukta mer än din vanliga soppåse. Tänk på att ställa din matavfallspåse luftigt och att använda den specialgjorda hållaren av plast som du får gratis (om du saknar en sådan hållare kan du kontakta din husvärd eller miljövärd som skaffar en åt dig). Se fler bra tips på nästa fråga!

Hur får jag det att lukta minimalt?
Några bra tips för att påsen inte ska bli så blöt och lukta är att låta blött avfall som potatisskal rinna av i vasken en stund eller skala direkt i ett durkslag, så rinner vattnet av under tiden. Eller så kan du lägga lite hushållspapper eller tidningspapper i botten på påsen. Lägg illaluktande matavfall som till exempel räkskal och fisk i frysen tills det är dags att gå ut med matavfallspåsen eller slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Byt matavfallspåse var tredje dag och stäng till påsen genom att vika ihop den innan du slänger den i kärlet eller inkastluckan för matavfall.
Och viktigt – ställ matavfallspåsen luftigt! Har du ingen bra lösning själv, be din hus- eller miljövärd skaffa en specialgjord, gratis påshållare åt dig!

Var hittar jag de bruna påsarna för matavfall?
Om du bor i ett område med miljöhus eller miljörum kan du hämta både matavfallspåsar och hållare till dessa i miljöhuset eller miljörummet. Om du bor i ett område med något annat avfallssystem (till exempel sopsug eller underjordsbehållare) är det bäst att kontakta din husvärd eller miljövärd som vet var du kan hämta matavfallspåsar och hållare i just ditt område.

Var slänger jag den bruna matavfallspåsen?
Matavfallsinsamlingen ser olika ut beroende på i vilket område du bor. Om du bor i ett område med miljöhus eller miljörum slänger du den bruna påsen i de bruna matavfallskärlen. Om du bor i ett område med sopsug, underjordsbehållare eller avfallsskåp slänger du den bruna påsen i inkastluckan för matavfall. Är du osäker på vad som gäller där du bor kan du fråga din husvärd eller miljövärd.

Varför är det bra att sortera ut matavfallet?
Självklart är det bästa att inte kasta bort mat, men mat som kastas bort ska användas på ett bra sätt. Matavfallet är en viktig resurs och innehåller både energi och näringsämnen. Om man slänger detta bland de vanliga soporna går detta förlorat till stor del. Om man istället sorterar ut matavfallet tas både energin och näringsämnena tillvara genom att det blir biogas och biogödsel. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. Biogödsel används på våra åkrar när man odlar ny mat och då återförs näringsämnena från matavfallet till marken. Genom att sortera matavfallet bidrar du till det naturliga kretsloppet.

Kan man inte bränna matavfallet istället och få fjärrvärme?
Det stämmer att man får ut fjärrvärme när man förbränner avfallet, men matavfall innehåller mycket fukt och är inte lika energieffektivt att förbränna. Behandlar man matavfallet separat får man ut biogas och biogödsel som är ett miljövänligare alternativ. Om matavfallet förbränns kan vi inte ta tillvara de näringsämnen och den mull som finns i matavfallet.

Blandas inte matavfallet med restavfallet när det hämtas?
Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra. När kärlen för matavfall töms samtidigt med restavfallet används tvåfacksbilar med skilda fack för matavfall och restavfall. Det gör att man kan hämta olika typer av avfall samtidigt.

Varför är det viktigt att det inte hamnar plast i matavfallet?
Plast kan inte brytas ned i matavfallspåsen och ställer till med problem i rötningsprocessen. Små bitar av plast blir kvar i det som blir biogödsel och som till slut hamnar på våra åkrar. Plasten ställer även till med problem i produktionen i biogasanläggningen då den kan fastna i maskiner och rör. Därför är det viktigt att bara använda de bruna papperspåsarna och aldrig plastpåsar, inte ens om de är av bioplast eller majsstärkelse.

Vad händer om jag sorterar fel?
Det blir inte bra! Eftersom biogasanläggningen inte tar emot orent matavfall tar inte matavfallsbilen med det bruna kärlet om det ligger andra sopor ihop med matresterna. Då måste vi beställa och betala för en extra hämtning av den vanliga sopbilen som istället kör allt till förbränning. Det kostar alltså både extra pengar, och går upp i rök!

Är det inte bättre att man slänger mindre mat?
Jo, självklart ska man försöka äta upp sina rester, men när de inte längre går att äta är det viktigt att man sorterar ut dem, istället för att slänga i vanliga soppåsen! För den som inte sorterar matrester består ofta vanliga soppåsen, restavfallet, av 50 % matavfall.

Matavfall och matsvinn, fakta

Basfakta matavfall
• Ungefär hälften av din soppåse består av matavfall
• En biogasbil kan köra nästan 4 km på en matavfallspåse
• Ett ton matavfall kan driva en biogasbil 190 mil. Det är nästan lika långt som mellan Malmö och Kiruna.
• Från 1 person i Sverige uppkommer cirka 80 kg matavfall per år
• 1 kg biogas motsvarar ca 1,5 liter bensin
• En biogasbil undviker 2 600 kg växthusgasutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil
• Det innebär att en biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 %, jämfört med en bensindriven bil
• Om 70 % av allt matavfall från hushåll samlas in och rötas så skulle biogasen som produceras kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för 85.000 bilar och skulle minska utsläppen av koldioxid från biltrafiken med 218 000 ton koldioxidekvivalenter.

Hänförande fakta matavfall

• På 1000 bananskal kan en biogasbil köra 75 km
• Matavfallet från 3000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett år
• Matavfallet från alla Poseidons cirka 60 000 hyresgäster skulle alltså räcka för att köra 20 stadsbussar i ett år
• Matavfallet från 1 200 personer räcker för att driva en sopbil under ett år
• Matavfallet från alla Poseidons hyresgäster skulle alltså räcka för att driva 50 sopbilar under ett år
• En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar på ett år.

Livsviktig fakta – matsvinn
• Matsvinn är så kallat ”onödigt matavfall” och är mat som skulle kunna ätas om det behandlas på rätt sätt och äts upp i tid. Exempel på onödigt matavfall är bröd, matrester, frukter och grönsaker.
• Enligt Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, slängs det ungefär 15 000 ton mat i Göteborg varje år. Varje göteborgare slänger mat för ca 1500 kronor per år, vilket totalt innebär bortkastad mat för nästan en miljard kronor per år.
• Andelen matsvinn eller onödigt matavfall från hushållen i Sverige är ungefär 35 % av mängden matavfall. Det motsvarar 28 kg per person och år som slängs i onödan.