Hoppa till innehåll

Uthyrningspolicy för bostäder

Vår uthyrningspolicy avser uthyrning av hyresrätter inom hela Framtidenkoncernen.

I uthyrningspolicyn kan du läsa om övergripande principer för både externa sökande och interna sökande – för de som redan är hyresgäst hos bolagen.

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration.
Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv samt förturer enligt särskilda avtal och överenskommelser samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnad.

Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård.

Två sökande kan stå gemensamt på hyreskontraktet. Kontraktsinnehavaren ska vara folkbokförd i lägenheten.

För en ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och ålder. Dessutom finns olika profilboenden som gemenskapsboende, trygghetsboende och studentboende.

Den som söker en lägenhet måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens uthyrningsprofil. Alla intressenter ska erbjudas boendekalkyl via respektive bolags hemsida.

Grundläggande krav

Antal personer som ska bo i den sökta lägenheten får vid kontraktsskrivningen högst uppgå till:
3 personer för 1 rum och kök
4 personer för 2 rum och kök
6 personer för 3 rum och kök
8 personer för 4 rum och kök
10 personer för 5 rum och kök

Koncernens särskilda uthyrningsregler innebär att maximalt 20 procent av lägenheterna får uthyras till individer som har försörjningsstöd som sin huvudsakliga inkomstkälla. Denna särskilda uthyrningsregel omfattar utöver koncernens utvecklingsområden även de områden som bedöms som riskområden och utsatta områden. Områden som förflyttas bort från polisens lista kan under en treårsperiod successivt anpassas åter till ordinarie uthyrningsregel. Koncernens utvecklingsområden anges vid varje tidpunkt i Framtidens affärsplan.

Krav vid uthyrning via Boplats

  • Det ställs inga inkomstkrav på dig som önskar hyra en lägenhet, men undantag i våra utvecklingsområden, där särskild uthyrningsregel gäller*. Däremot görs en kreditkoll. Sökanden får inte ha någon betalningsanmärkning som är relaterad till boende uppkommen de senaste 24 månaderna.
  • Sökande får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna. Regeln omfattar exempelvis kriminell verksamhet, hot eller våld, vanskötsel av lägenhet, oriktiga hyresförhållanden, upprepade störningar eller skuld till bostadsföretag.
  • Sökande måste kunna styrka att nuvarande boende avvecklas.
  • Sökande ska kunna visa på ett behov av permanent boende.
  • Sökande/kontraktsinnehavare ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller liknande.
  • Sökande som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav.

 

*  I utvecklingsområden har vi en särskild uthyrningsregel, i ett enskilt delområde får max 20 procent av lägenheterna hyras ut till hyresgäster med försörjningsstöd som inkomstkälla. Poseidons utvecklingsområden är Backa, Biskopsgården, Hjällbo, Lövgärdet och Frölunda Torg. Här kan du läsa mer om vad som händer i våra utvecklingsområden.

Krav vid intern omflyttning via Omflyttningsplatsen

  • Sökande ska ha haft ett förstahandskontrakt under de senaste 12 månaderna i nuvarande lägenhet samt ha varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i lägenheten.
  • Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna.
  • Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna.

 

Lediga lägenheter fördelas enligt nedan:

1. Bolagets egna behov
Exempelvis vid renovering och ombyggnation
2. Avtal
Med Göteborgs Stad och idéburna organisationer
3. Intern omflyttning
För hyresgäster inom Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.
Den hyresgäst med längst boendetid i nuvarande lägenhet prioriteras först.
4. Boplats
Den sökande med längst registreringstid på Boplats prioriteras först.
Läs uthyrningspolicyn i sin helhet här: Framtidenkoncernens uthyrningspolicy

blomrabatter i torgmiljö