Startskott för Framtidens Hjällbo

Publicerad 6 februari, 2019

Nu har startskottet gått för en omfattande och långsiktig satsning på Hjällbo. Vid en kick-off nyligen samlades alla de aktörer som tillsammans ska verka för att skapa Framtidens Hjällbo.

Det är flera bostadsföretag som nu går samman för att gemensamt bygga 2 035 nya bostäder i Hjällbo fram till 2035. Samarbetet presenteras i dag på Göteborgs-Postens debattsida och innebär att antalet bostäder i Hjällbo ska fördubblas.

– Det är fantastiskt att så många vill bygga och göra bra saker för Hjällbo, säger Göran Leander, chef för affärsutveckling och kommunikation på Poseidon.

Samtidigt som fler bostäder ska byggas ska de 50 år gamla lägenheterna i området renoveras och det ska finnas möjlighet att bo i såväl bostadsrätter, egnahem som hyresrätter. Parallellt sker en stor satsning på ökad trygghet och fokus på skola och sysselsättning.

Samverkan med flera parter

För att lyckas krävs samarbete och målet med arbetet är att minska utanförskap och trångboddhet och på sikt att polisen ska stryka Hjällbo från listan över särskilt utsatta områden. I grunden finns en avsiktsförklaring som undertecknats av Framtiden och Poseidon tillsammans med Skanska, HSB, Riksbyggen, Stadsdelsförvaltningen Angered, Göteborgslokaler, Egnahemsbolaget och Johanneberg Science Park. Avtalet innebär att parterna driver ett utvecklingsarbete i området för att kunna bygga fler nya bostäder i Hjällbo.

Utvecklingsarbetet i Hjällbo vilar på fyra ben:
• Nyproduktion
• Renovering av beståndet
• Att skapa blandade boendeformer
• Utveckla samhällsservicen genom ökad trygghet, kvalitet i skolor, boinflytande och sysselsättning

Till nyhetsarkivet