Poseidons sommarjobbare hittar svar på stora frågor

Publicerad 12 juli, 2019

En grupp med ungdomar och äldre personer framför Lövgärdets hus
Under åtta sommarveckor har Poseidon och AB Framtiden i samverkan med ett antal partners anställt åtta gymnasieungdomar från Angeredsgymnasiet för att kartlägga och utveckla Lövgärdet. De handleds skickligt av fem masterstudenter, i sin tur stöttade av två seniora mentorer i First to Knows koncept Summer Space.

Under de första tre veckorna har gymnasieungdomarna intervjuat drygt 150 personer som bor i Lövgärdet, för att se hur de upplever sin situation i området. Frågorna som ställs rör allt från trygghet och trivsel till arbetstillfällen och tillgänglighet, och syftar till att hitta lösningar för ett tryggare och mer hållbart lokalområde.

– Vår uppgift är ju att genom att intervjua och ställa ärliga frågor, se hur folk som bor i Lövgärdet har det, och försöka hitta lösningar så att Poseidon och andra kan göra det tryggare och mer hållbart. Jag känner redan efter de här tre veckorna att vi har gjort stora framsteg faktiskt. Nu vet vi vad 10-15 procent häruppe tycker är de största problemen i Lövgärdet. Personligen har jag vuxit jättemycket på de här dagarna. I början var det svårt att gå fram och fråga folk men nu känns det naturligt, berättar Zakarie Osman som i juni gick ut tredje året på Angeredsgymnasiet och har sökt en pilotutbildning till hösten.

Två trevliga killar ler mot kameran med vacker blå himmel och lätta moln i bakgrunden

Gymnasiestudenterna och kollegorna Zakarie Osman och Abdi Fatah Aydid

Aleksandra Pucolowska från Polen läser färdigt till arkitekt på Chalmers masterprogram med fokus på hållbar utveckling, och är en av dem som inspirerar och vägleder gymnasieungdomarna i Lövgärdet:
– Vi masterstudenter fick relativt fria händer att skapa våra egna processer och leda ungdomarna, med bra stöd från Per Östling och Ola Ekman från First to Know i ryggen. Första veckan gjorde vi upp en plan för hur arbetet skulle gå till för gymnasieungdomarna. Vi var extremt imponerade hur de redan efter några dagar utvecklats så mycket. Wow, de har en sådan otrolig potential, en massa energi och så många bra idéer. De behöver bara en chans att få utmaningar så att de kan visa vad de kan. Jag får inte ihop ekvationen att det är svårt att få barn i Lövgärdet att gå till skolan och prestera, när vi ser potentialen i de här gymnasieeleverna som bor i området.
En tjej ler lätt mot kameran framför några träd och hus i bakgrunden

Masterstudent Aleksandra Pucolowska upplever att lärare i Polen har större auktoritet än lärare i Sverige

Ung kvinna med papper och penna

Ayaan Abdirahman har gedigen utbildning från sitt hemland i botten och har gått på Angeredsgymnasiet i ett halvår

Fem veckor återstår av intervjuande och reflekterande, och i slutet av sommaren kommer Summer Space ungdomar i Lövgärdet att redovisa processen och lösningarna de kommit fram till: Den 15 augusti i Lövgärdet, där framförallt de boende och verksamma i området kommer att bjudas in, samt den 16 augusti inne i city, antagligen hos Göteborgs Energi, som är partner i projektet.

Vad har man kommit fram till hittills då?

Dels att människor som aldrig varit i Lövgärdet inte har en aning om hur fint det är i området, med många trevliga människor från många olika kulturer, den vackra naturen, husen som byggts och byggs, de gröna kolonilotterna och den fina sjön. Men det kommer också upp frågor kring allvarliga problem med skolan, och konsekvenserna när många elever ger upp i sitt skolarbete och mindre än hälften av Lövgärdets elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs nio.

Många av de intervjuade känner sig också otrygga på vissa platser i Lövgärdet:
– Jag intervjuade en man som tränar på gymmet vid torget. Han, liksom många andra av oss i Lövgärdet, väljer att inte gå dit efter klockan åtta, när butikerna stängt. Det står grupper med människor där, man vet inte varför. För de som bor i Övre Lövgärdet är det inga problem, här känner man sig mer trygg. Men det är svårt för de som bor i centrum, de har svårt att gå ut efter klockan åtta, berättar Zakarie.

En som välkomnar projekt Summer Space är Stefan Sundemo från ”Rosa huset”, Equimeniakyrkan som är starkt engagerad i Lövgärdets utveckling och bland annat driver musikutbildning, bjuder in till språkcaféer och har varit en viktig samlingspunkt i området sedan 1982. I våras startade de återigen sin scoutverksamhet för att få fler unga att hitta ut till Vättlefjälls natur. Bostads AB Poseidons integrationsansvariga Heléne Blennermark Zendegani ser också att projektet gagnar Lövgärdets utveckling positivt:

– Vi på Poseidon ser ju det här som en jätteviktig verksamhet. Dels får åtta ungdomar en röst och vågar ifrågasätta saker som känns fel i deras omgivning – att de vågar ställa de här frågorna till oss på Poseidon, till skolan, till Viktoria Park och samhället i övrigt. Förhoppningen är att vi får åtta unga samhällsmedborgare som kan gå vidare på den här vägen, inspirerade till att fortsätta att studera och vara de här starka rösterna i samhället. En annan viktig vinning är att projektet ger politiken och oss svar på viktiga frågor. Vi har ställt fyra frågor från Poseidon som vi vill ha förslag på lösning: 1) Hur vi kan göra torget tryggare, 2) Hur man kan utnyttja samlingsplatsen Eklövet bättre för våra hyresgäster, 3) Hur vi kan få fler boende att se och uppleva Vättlefjälls fina och välgörande kvalitéer 4) Samt hur vi kan skapa fler arbetstillfällen framförallt för kvinnor och unga.
En grupp ungdomar diskuterar runt ett bord med en man

Ayaan Abdirahman diskuterar med Stefan Sundemo och övriga i projekt Summer Space

Fakta om Summer Space i Lövgärdet
Idén med projektet är att Poseidon och AB Framtiden i samverkan med ett antal partners via First to Knows koncept erbjuder sommaranställning med lön för en grupp gymnasieungdomar (8 st.) som bor i Poseidons utvecklingsområde Lövgärdet och har potential och intresse för att efter gymnasiet söka sig vidare till universitets- och högskolestudier. Arbetets innehåll är av utredningskaraktär som ger en försmak av metoder och verktyg som används i universitets- och högskolevärlden. Som handledare engageras internationella universitets-/ högskole-/masterstudenter som samtidigt blir positiva förebilder för gymnasieungdomarna.

Arbetet utförs till största delen på plats i Lövgärdet, som är ett av AB Framtidens utvecklingsområden. Liknande upplägg har gjorts i Bergsjön 2015-2017. Under dessa år deltog 24 gymnasieelever i olika årskurser. Av dessa studerar idag 14 på universitet/högskola, och ytterligare 4 uppger att de har för avsikt att studera på universitet/högskola efter genomförd gymnasieutbildning.

För mer information, kontakta
Heléne Blennermark Zendegani
Integrationsansvarig Bostads AB Poseidon
helene.b.zendegani@poseidon.goteborg.se
Tel 031-332 11 86

Per Östling
Inspirer & Advisor First to know
per.ostling@firsttoknow.se
Tel 070-7310988
För mer information om Summer Space och First to know, se firsttoknow.se.

Ulf Östermark
Forsknings- och utvecklingschef Förvaltnings AB Framtiden
ulf.ostermark@framtiden.se
Tel 031-773 83 41
Till nyhetsarkivet