Kom och gå husesyn på Mandolingatan!

Publicerad 10 april, 2019

Byggarbetsplats, blå himmel, byggkran och vita höghus i bakgrunden

 

Bygget av 530 hyresrätter på Mandolingatan vid Frölunda Torg har ju satt gång. Men undrar du vad som byggs och när? Och vilka hus som hör till vilka kvarter? Häng med på en husesyn!

Översikt över gammal bebyggelse och ny på Mandolingatan, kvarter A-F

 

Här ovanför ser du de nya kvarteren och var de passar in bland de befintliga husen.

 

Arkitektritad bild på 4 tegelhus i olika färg och kulörer

 

Närmast Frölunda Torgs puls ligger kvarter A, där spaden ju redan är satt i marken. Kvarteret består av en livfull mix av uttryck och material: en högre huskropp i rödbränt tegel, två terrasserade volymer i vitt tegel, ytterligare en i ljusbrunt tegel och däremellan fristående låga miljöhus och cykelhus.

Dessa och samtliga hus som vi nu bygger på Mandolingatan får gröna så kallade sedumtak. Förutom att de är vackra att titta på minskar de risken för översvämning vid störtregn, eftersom de suger åt sig och bromsar upp dagvattenflödena.

Beräknad inflyttning tredje kvartalet 2021.

 

Byggarbetsplats i släpljus, stora vita hus i bakgrunden

 

Och så här ser det ut på byggplatsen för kvarter A just nu!

Arkitektbild av ett flertal hus med sedumtak sett uppifrån

 

Här ovanför syns tre av kvarter A:s huskroppar från en annan vinkel. Ett skönt släpigt ljus ligger här över entrén från gården mot Frölunda Torg. Där, bara ett stenkast bort, bjuds det på shopping, service och en av stadens bästa transporthubbar med spårvagnar och bussar som tar en över hela stan.

Näverlursgatan med Poseidons distriktskontor skymtas längst bort i ljusblått, framför det Ungdomens hus i sin låga byggnad, samt Mandolingatans befintliga hus till höger. Runt hörnet från det huset ligger Frölunda kulturhus med bland annat bibliotek, simhall och gym.

Arkitektritad bild på 4 tegelhus i olika färg och kulörer i flygvy med andra hus bakom

 

Vi flyger högre upp och det du skådar i bilden ovanför är kvarter B-C närmast i bild. Frölunda Torg och Kvarter A ligger bakom ryggen på dig till höger och du ser ända bort mot kvarter E-F. Mot norr skymtar det integrerade parkeringsgaraget i sju plan som smälter in bland husen.

Kvarter B-C ligger som sagt närmast i bild med sin sammanhållna gröna gård, huskropparna med lite variation i höjd och fasader, entrén in till gården samt parkering.

Bygget av kvarter B-C planeras starta i augusti i år med inflyttning i slutet av 2021.

Arkitektritad bild på 4 tegelhus i olika färg och kulörer, i flygby

 

Kvarter D sett i en flygvy uppifrån mot nordost, med Mandolingatans befintliga hus bakom dig i ryggen och snett uppåt vänster, samt Frölunda Torg snett bakom din högra axel. Även den här mysiga gården bjuder på lek, vila och möjlighet att bara sitta ner bland träden.

Planerad byggstart är november i år med inflyttning i slutet av 2021.

Arkitektritad bild på 4 tegelhus i olika färg och kulörer, i flygvy

 

Nu har vi tagit oss bort till sammanhållna kvarter E-F, som ligger längst bort från Frölunda Torg och en kort promenad från spårvagnshållplats Positivgatan. Kvarteret bjuder på en intim formation av huskroppar i olika höjd samt härlig grönska både på taken och inne på gården.Till vänster i bild skymtar träden framför Mandolingatans befintliga hus samt kvarter G – som är på g med planerad byggstart först under slutet av 2022.

Schaktningen för kvarter E-F är precis igång och inflyttningarna beräknas till tredje kvartalet 2021.

Ett nybyggt tegelhus i rödbrun ton bland träd och befintlig bebyggelse

 

Kvarter G sätter pricken över i:et på Mandolingatans befintliga bebyggelse längst bort från Frölunda Torg mot Marklandsgatan, ett stenkast från spårvagnshållplats Positivgatan.

Planerad byggstart i september i år och inflyttning i slutet av 2022.

Allé med gröna träd och hus på varsin sida

 

Avslutningsvis en alléliknande vy ut över Mandolingatan mot Frölunda Torg år 2021.
Här ser du kvarter E-F närmast i bild till vänster, de befintliga husen på Mandolingatan till höger och träden i full grönska.

Vill du veta mer om projektet, och hur bygget fortskrider?
Håll utkik på poseidonbygger.se.

 

Arkitektbilder: Liljevalls arkitekter

Till nyhetsarkivet