Vill du bo rökfritt? Nu kan du bestämma själv!

Publicerad 30 maj, 2018

I vår senaste hyresgästenkät svarade 60 procent av er hyresgäster att ni skulle vilja bo rökfritt. I takt med att allt fler platser blir rökfria ökar förväntningarna på att kunna vistas i rökfria miljöer. Nu ger vi dig som bor hos Poseidon möjlighet att bestämma hur du vill ha det där du bor.

Sedan 2015 är alla nybyggda lägenheter hos Poseidon rökfria. Vi har nu hittat en modell för att kunna erbjuda även dig som redan bor hos oss en rökfri och hälsosammare boendemiljö. Det är helt valfritt och du bestämmer. Så här funkar det:

• Under juni får alla hyresgäster ett erbjudande om att införa rökförbud i den egna uppgången.

• I de uppgångar där alla grannar tackar ja till erbjudandet skickar vi ut ett kontraktstillägg.

• När alla hyresgäster i uppgången skrivit under blir uppgången rökfri.

• Rökfritt innebär att det inte är tillåtet med tobaksrökning i lägenheter, på balkonger, uteplatser, i allmänna utrymmen eller nära entrén. Det gäller dem som bor i lägenheten, men även besökare. I rökfria uppgångar får alla nuvarande och framtida hyresgäster skriva under ett kontraktstillägg om att rökförbud gäller.

Svara senast 22 juli

Är du intresserad av att bo i en rökfri uppgång? Svara till oss senast 22 juli. Antingen via adressen rokfritt@poseidon.goteborg.se (ange ditt namn och adress) eller via svarstalongen som du fått hem i brevlådan.

Är du inte intresserad? Då behöver du inte svara, utan kan lugnt bo kvar som vanligt. Det är bara i uppgångar där alla aktivt svarar ja som vi inför rökförbud.

Frågor och svar om rökfria uppgångar

Nedan har vi listat några frågor med svar om erbjudandet. Har du andra frågor eller tankar – ring oss på 031-332 10 00 eller maila på rokfritt@poseidon.goteborg.se, så berättar vi mer.

Vad innebär rökförbudet?

I korthet innebär det att vi inför rökförbud i uppgångar där alla grannar tackar ja till erbjudandet. Förbudet gäller tobaksrökning i lägenheter, på balkonger, uteplatser, i gemensamma utrymmen och vid entrén. Nuvarande och kommande hyresgäster får skriva under ett kontraktstillägg där man samtycker till rökförbudet.

Vad gäller för rökning i husen idag?

Sedan 2015 är alla nybyggda lägenheter helt rökfria. I övriga hus är det rökförbud i allmänna utrymmen, såsom trappuppgångar, tvättstugor och källare. Det är inte heller tillåtet att röka på balkongen om det stör andra.

Går det verkligen att förbjuda rökning?

Allt fler miljöer runt oss blir rökfria och acceptansen för att utsättas för tobaksrök minskar i takt med det. Hittills har hyreslagen inte tolkats som att man kan förbjuda rökning i lägenheter. Därför bygger vårt koncept på att alla som bor i en uppgång är överens om att hålla den rökfri. Att grannarna tagit ett gemensamt beslut tror vi är en stark motivation att respektera rökförbudet.

Vad gör ni om någon röker trots förbudet?

Vi påminner alla som bor i huset om att grannarna gemensamt valt att hålla uppgången rökfri. I framtiden kanske lagstiftningen förändras och ger andra möjligheter att agera, men i dagsläget bygger rökförbudet på en frivillig överenskommelse bland grannarna och dem som flyttar in.

Jag störs av att grannen i uppgången bredvid röker. Varför skapar ni inte rökfria hus istället?

Eftersom vi inte vill tvinga någon in i rökförbud inför vi det bara i uppgångar där alla är överens. Vi tror att uppgångar är en rimlig enhet för att införa rökförbud – hela huskroppar skulle bli svårt att få samtycke för och enskilda lägenheter skulle inte ge någon effekt.

Varför just rökning? Varför inte förbjuda pälsdjur eller parfym som många är allergiska mot?

Enligt Folkhälsomyndigheten är rökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som faktiskt går att förebygga. Även personer i omgivningen påverkas negativt genom rökning. Idag är det bara 8,8 procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen.

Att rökning har en så stor negativ inverkan på den egna och omgivningens hälsa i kombination med att relativt få människor röker och att en majoritet av våra hyresgäster skulle vilja bo rökfritt gör att vi har valt det här erbjudandet.

Får grannen reda på att jag inte skrivit på?

Nej, vi berättar inte vem som svarat på erbjudandet eller inte. Inte heller hur många i en uppgång som svarat. Det kan finnas olika skäl till att inte vilja ha ett förbud. Det har vi full förståelse för. Efter september 2018 sparar vi inga uppgifter eller svar från intresseanmälan.

Jag störs av att min granne röker, kan ni inte tvinga fram ett förbud om majoriteten är för det?

Nej, det kan vi inte. Eftersom det inte finns någon lag som förbjuder rökning i lägenheter vill vi att alla ska vara överens.

Varför gäller erbjudandet en kort period? Om ett år kanske det är nya förutsättningar i vår uppgång?

Det kan hända och vi har inte tagit beslut om hur vi gör i framtiden. Om erbjudandet uppskattas och efterfrågas av fler i framtiden kanske vi gör en ny avstämning.

Vart ska jag som rökare ta vägen? Snart finns väl ingenstans att bo?

För oss är det viktigt att erbjuda boende för alla och att du som hyresgäst ska ha inflytande över din boendemiljö. Därför etablerar vi bara rökfria uppgångar där alla grannar är överens om att de vill ha det.

I senaste hyresgästenkäten uttryckte en majoritet av hyresgästerna att de är intresserade av att bo rökfritt, men färre än 2 procent av Poseidons lägenheter är rökfria idag. Vi vill öka valfriheten och skapa fler alternativ även för dem som vill bo rökfritt.

Till nyhetsarkivet