Vi tar omtag på Hjällbo torg

Publicerad 7 november, 2017

Vi har nu beslutat att göra ett omtag i planerna för att rusta upp torget i Hjällbo. Upprustningen var planerad att utifrån att vi fått ett ekonomiskt stöd från Boverket för att öka tryggheten och aktiviteten på den västra delen av torget.

Inför ombyggnaden har vi haft en omfattande dialog med boende, föreningar och andra aktörer i Hjällbo. Förslaget som våra dialoger mynnade ut i innehöll bland annat ett utegym, wifi-nät, bättre belysning och sittplatser samt en nedsänkt scen.

Tyvärr når vi inte hela vägen fram med förslaget. Det visar sig vara svårare än vi trott att flytta det nuvarande konstverket och det är oklart hur ytan ska förvaltas. Dessutom finns det olika uppfattningar om förslaget verkligen är det bästa för torget. Därför har vi valt att pausa upprustningen och tittar på andra lösningar. Det handlar om mycket pengar och vi ska använda dem där de gör störst nytta.

Högst på önskelistan – ett aktivitetshus

Så vad händer nu. Ja, det finns lite olika spår. Under våra dialogmöten var det en fråga som ständigt återkom – önskan om ett aktivitetshus i Hjällbo. Därför tittar vi nu på om det är möjligt att istället skapa ett aktivitetshus vid torget. Det skulle möta fler behov än att rusta upp torgytan och kanske bidra mer till liv och rörelse och trygghet vid torget än en upprustning av själva ytan.

För torgytan tittar vi nu på möjligheten att göra en mindre upprustning där vi tar till oss de synpunkter som kom in under dialogmötena och gör det till en trevlig och tryggare plats med lite enklare medel.

Vi har lärt oss mycket genom den här processen, där vi haft anledning att prata med flera aktörer i Hjällbo och samlat mycket kunskap om vad som är bra och vad som behöver förbättras. Nu tar vi ett steg tillbaka och tar sats för att handla rätt, smart och långsiktigt. Jag hoppas kunna återkomma med positiva besked till alla Hjällbo-bor snart!

/ Svante Lahti, distriktschef Hjällbo

Till nyhetsarkivet