Poseidon antar utmaningen – fossilfri allmännytta 2030

Publicerad 18 december, 2018
Lena Molund Tunborn, VD Poseidon och Mats Arnsmar, styrelseordförande Poseidon, med avsiktsförklaringen Allmännyttans klimatinitiativ.

Poseidon och hela Framtidenkoncernen har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Målet är högt satt – senast år 2030 ska allmännyttan vara fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre.

– Det här är en rejäl satsning och vi har verkligen fått fundera över om det är möjligt att nå målen, och kommit fram till att det är det. Att minska energianvändningen med 30 procent ser jag som Poseidons största utmaning, säger Lars Brändemo, energistrateg på Poseidon.

Och hur ska ni göra det?

– Vår utbyggnad av solenergi är en del. En annan är vår nybyggnation, som är mer energisnål. Det handlar också om att investera i energieffektivisering. Vi behöver till exempel ta mer hänsyn till energianvändningen när vi renoverar – tilläggsisolera, byta tvättutrustning och ge förutsättningar för mer individuell mätning och debitering av varmvatten. En fjärde del handlar om att minska varmvattenanvändningen, här behöver vi uppmuntra och sporra våra hyresgäster att bidra.

Här kan du läsa mer om Allmännyttans klimatinitiativ!

Till nyhetsarkivet