Lunchföreläsningar om jämlikt Göteborg

Publicerad 1 december, 2017

Så kan Göteborg bli en stad för alla – välkommen på lunchkvartar om jämlikt Göteborg under december.

Under 5–15 december bjuder Göteborgs stad in till miniföreläsningar om hållbara och jämlika livsmiljöer. Under åtta lunchkvartar kan du ta del av arbetet med att bygga en stad där alla kan känna sig hemma och lyssna till hur kommunen arbetar för en stad som är trygg och sammanhållen och som kan ge människor samma förutsättningar för att leva ett gott liv. Det handlar bland annat om hur Göteborg blir jämlikare genom stadens utemiljöer, Minecraft, kulturmiljöer med mera.

Lunchkvartarna hålls klockan 12.45–13.00, på 300m2 som är stadsbibliotekets filial i Brunnsparken, Södra Hamngatan 57.

Se hela programmet här eller läs mer på Göteborgs stads hemsida.

Till nyhetsarkivet