Gamlestaden på väg in i framtiden

Publicerad 1 mars, 2018

Nya resecentrat i Gamlestaden blir klart under 2018. BILD: Platzer / Arkitektbyrån Design

Om det är någonstans omvandlingen mot framtidens Göteborg har tagit fart så är det i Gamlestaden.

Här byggs det så det knakar. Gamlestaden ska utökas med handel, service och inte mindre än 3 000 nya bostäder fram till år 2035 – vilket innebär en fördubbling av befolkningen jämfört med idag. Målet är att Gamlestaden ska bli en tät, dynamisk och sammanhängande stadsdel. Med närhet till vattnet vid Säveån och en bebyggelse som integreras med den gamla.

Målmedveten samverkan med inspiration från New York

Idag möts man av byggkranar och pålningsmaskiner i Gamlestaden och det är påtagligt att det är mycket på gång i stadsdelen. För inte så länge sedan var bilden av Gamlestaden en annan – en utsatt stadsdel med organiserad brottslighet och stor otrygghet.

Sedan millennieskiftet är därför Poseidon tillsammans med femtiotalet andra lokala aktörer engagerade i ”Fastighetsägare i Gamlestaden”. I föreningen har man gemensamt drivit ett framgångsrikt och uppmärksammat arbete för ökad trygghet och stadsutveckling tillsammans med de boende. Förebilden för samverkansarbetet stavas BID – Business Improvement Districts – en samverkansform som under lång tid varit framgångsrik i städer som bland annat New York. Metoden bygger på ett långsiktigt och organiserat samarbete, där lokala aktörer gemensamt finansierar och driver samverkansarbetet.

Efter många års hårt och målmedvetet arbete har man lyckats forma ett långsiktigt partnerskap och vänt utvecklingen i Gamlestaden.

– Idag ser vi att invånare i Gamlestaden trivs, människor är mycket tryggare än de var tidigare och gillar att bo här, säger Helena Holmberg, verksamhetschef på Fastighetsägare i Gamlestaden.

Bostäder, handelscentrum och resecentrum

Här är lite av det som pågår i Gamlestaden just nu:

Resecentrum – vid Gamlestads torg pågår just nu bygget av det nya resecentrat, som ska stå klart under 2018. Utvecklingen runt knutpunkten kommer att bidra till att Gamlestaden med omnejd utvecklas till att bli en självklar destination i Göteborg. Vid resecentrat kommer det i framtiden att passera lika många människor som det gör vid Korsvägen idag.

Dagens stora trafikleder för fordonstrafik görs om i grunden. Viadukten över Gamlestads torg rivs och det blir fler nya broar över Säveån med bland annat en trafiklänk direkt till Munkebäck.

Så här skulle korsningen Artillerigatan/Gamlestadsvägen kunna se ut i framtiden. BILD: Göteborgs Stad / Sweco

Nya Kulan blir handelscentrum. I SKF:s gamla verkstadsbyggnader längs Artillerigatan skapas ett köpcentrum med plats för 45 000 kvadratmeter handel.

Fler bostäder byggs i hela området. Arbetet med flera detaljplaner pågår parallellt och planerna sträcker sig från Gamlestads torg till bostadsområdena öster om Bellevue. På sikt ingår även slakthusområdet väster om järnvägen.

Nya byggnader som planeras i Gamlestaden de närmsta åren. BILD: Göteborgs stad / Sweco

Ett av de pågående byggprojekten i Gamlestaden: Gamlestads brygga. BILD: Peab / QPG Arkitekter

Filmen om Gamlestaden

Är det svårt att smälta alla förändringar? I den här filmen, som Göteborgs Stad tagit fram, kan du se hur Gamlestaden kommer att växa och förändras i framtiden:

Se filmen här: Gamlestaden – på väg in i framtiden

Poseidon är med och bygger

Poseidon äger idag 1 700 lägenheter i Gamlestaden/Kviberg. Vårt engagemang för att utveckla stadsdelen fortsätter och när Gamlestaden nu tar klivet in i framtiden är vi självklart med och bygger. Tillsammans med Framtiden Byggutveckling planerar vi flera nya hyresrätter de kommande åren.

– Det är positivt att Gamlestaden växer, det ger möjligheter. För att hålla ihop stadsdelen är det viktigt att ny bebyggelse smälter in med den gamla så att Gamlestaden inte förlorar sin själ, säger Johannes Wallgren, distriktschef för Poseidon i Kortedala.

I början av 2018 tas första spadtaget för kvarteret Makrillen, som byggs längs med Artillerigatan mitt emot SKF. Poseidon bygger 112 hyresrätter – ettor till femmor – och Egnahemsbolaget 137 bostadsrätter.

Vid Beväringsgatan i Kviberg bygger vi 226 nya lägenheter och i landshövdingekvarteren planerar vi två förtätningsprojekt, som kommer att ge ytterligare ett 80-tal hyresrätter.

Länkar

Här kan du läsa mer om Gamlestaden

Göteborgs Stads sida för stadsutveckling
Om Poseidons nybyggnation
Fastighetsägare i Gamlestaden

Till nyhetsarkivet