Framtidenkoncernen och Willhems fastighetsaffär är godkänd

Publicerad 16 juni, 2017

​Igår godkände Göteborgs Kommunfullmäktige den planerade fastighetsaffären som innebär att Willhem i slutet av året tar över två av Poseidons fastigheter vid Bjurslätts torg samt Gamla Björlandavägen med totalt 98 bostadslägenheter.

Fastighetsaffären handlar i grunden om att Bostadsbolaget vill ta ett samlat grepp kring utvecklingen av Norra Biskopsgården genom att förvärva fastigheter av Willhem i området. I affären köper Willhem även två av Poseidons fastigheter. På så sätt får båda bolagen bättre och mer samlade förvaltningsområden, samtidigt som Framtidenkoncernens bestånd, där Poseidon ingår, behåller sin nuvarande storlek.

Beslutet innebär att Willhem tar över som ägare och förvaltare av fastigheterna tidigast under november 2017. Berörda hyresgäster kommer att ha tillgång till omflyttning inom Poseidons bestånd under ett års tid, räknat från den dag Willhem tar över fastigheten. Mer information till berörda hyresgäster kommer inför övertagandet.

Till nyhetsarkivet