Frågor och svar

 

Här har vi lagt lite vanliga frågor kring sopsortering. Har du en avfallsfråga som du vill ha svar på? Fråga gärna din miljö- eller husvärd!

Hur mycket matavfall finns i en vanlig soppåse?
Ungefär hälften brukar det röra sig om, om man inte sorterar.

Varför gör Poseidon den här avfallskampanjen?
För att visa att du och dina grannar genom sopsortering faktiskt kan bidra miljömässigt på ett enkelt sätt i er vardag. Vi vill också vara med och bidra till att Göteborg når miljömålet att 50 % av matavfallet ska samlas in år 2020!

Förutom alla fördelar för miljön finns det även ekonomiska skäl till att vi vill att du och grannarna blir duktiga på att källsortera. Ju mer matavfall (och återvinningsmaterial med för den delen ) som sorteras ut, desto mindre av detta hamnar i den vanliga soppåsen. Det minskar våra kostnader för avfallshanteringen eftersom vi har viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. De pengarna kan vi då använda till annat, som du som hyresgäster får glädje av.

Varför fokusera på sortering av matavfall?
Därför att det är lätt att börja med, och blir till naturligt gödsel och drivmedel till gasbilar, istället för att bara brännas med övriga soporna och gå upp i rök! Bara en påse av ditt sorterade matavfall kan driva en gasbil i nästan 4 km. Sortering av matavfall är också enkelt och en bra ingång till att börja sortera ditt andra värdefulla skräp, som tidningar, förpackningar av plast, papp och papper, metall, glas och wellpapp m m.

Vad behöver man göra för att vara med och tävla?
Det enda du behöver göra är att sortera dina matrester i den bruna papperspåsen och slänga denna i kärlet eller inkastluckan för matavfall. Alla som bor i områden med matavfallsinsamling är automatiskt med i tävlingen tillsammans med sina grannar. Under fliken ”Lag och resultat” som kommer upp i november kan du se vilket lag du tillhör och hur ni ligger till i tävlingen.

Varför är inte mitt hus med i tävlingen? 
Några områden/adresser kan inte delta i tävlingen då det av olika anledningar inte finns någon matavfallsinsamling där, ibland för att det slängts för mycket fel saker i bruna påsen och då bara kostar extra pengar. Där gör vi andra specialinsatser för att få fler att sortera rätt. Även områden som har sopsug som är gemensam för flera olika fastighetsägare är exkluderade från tävlingen då vi inte kan mäta vikterna och därmed inte beräkna några resultat från dessa områden.

Vad är matavfall?
Matavfall är sådant som blir över när du har lagat eller ätit mat, och sådant som är biologiskt nedbrytbart. Exempel på matavfall är:
• matrester (råa och tillagade)
• frukt- och grönsaksrester
• ägg och bröd• kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
• hushållspapper och pappersservetter
• snittblommor och krukväxter utan jord.

Vad får jag inte slänga i den bruna påsen?
• Tobak, fimpar och snus
• Blöjor och bindor
• Tyg
• Innehållet i dammsugarpåsen
• Kattsand och kutterspån
• Sand, jord, lera och grus
• Glas och metallföremål
• Grillkol och vedaska
• Jord från krukväxter

Det är också viktigt att tänka på det inte kommer med plastfolie, plastpåsar och annat som inte kan brytas ned i matavfallspåsen. Lägg aldrig den bruna papperspåsen i en plastpåse när du slänger den.

Måste jag använda den bruna påsen till matavfallet?
Ja, att använda den bruna papperspåsen för matavfall är det mest miljövänliga sättet att paketera matavfall som skall rötas för att ge både energi och näringsämnen. Papperspåsen är specialgjord av ett våtstarkt material som är lätt nedbrytbart. För att hålla din påse torr kan du lägga lite hushållspapper eller tidningspapper i botten, innan du lägger i ditt matavfall.

Kommer inte matavfallet att lukta äckligt?
Nej. Sköter du den bruna påsen på rätt sätt behöver det inte lukta mer än din vanliga soppåse. Tänk på att ställa din matavfallspåse luftigt och att använda den specialgjorda hållaren av plast som du får gratis (om du saknar en sådan hållare kan du kontakta din husvärd eller miljövärd som skaffar en åt dig). Se fler bra tips på nästa fråga!

Hur får jag det att lukta minimalt?
Några bra tips för att påsen inte ska bli så blöt och lukta är att låta blött avfall som potatisskal rinna av i vasken en stund eller skala direkt i ett durkslag, så rinner vattnet av under tiden. Eller så kan du lägga lite hushållspapper eller tidningspapper i botten på påsen. Lägg illaluktande matavfall som till exempel räkskal och fisk i frysen tills det är dags att gå ut med matavfallspåsen eller slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Byt matavfallspåse var tredje dag  och stäng till påsen genom att vika ihop den innan du slänger den i kärlet eller inkastluckan för matavfall.

Och viktigt – ställ matavfallspåsen luftigt! Har du ingen bra lösning själv, be din hus- eller miljövärd skaffa en specialgjord, gratis påshållare åt dig!

Var hittar jag de bruna påsarna för matavfall?
Om du bor i ett område med miljöhus eller miljörum kan du hämta både matavfallspåsar och hållare till dessa i miljöhuset eller miljörummet. Om du bor i ett område med något annat avfallssystem (till exempel sopsug eller underjordsbehållare) är det bäst att kontakta din husvärd eller miljövärd som vet var du kan hämta matavfallspåsar och hållare i just ditt område.

Var slänger jag den bruna matavfallspåsen?
Matavfallsinsamlingen ser olika ut beroende på i vilket område du bor. Om du bor i ett område med miljöhus eller miljörum slänger du den bruna påsen i de bruna matavfallskärlen. Om du bor i ett område med sopsug, underjordsbehållare eller avfallsskåp slänger du den bruna påsen i inkastluckan för matavfall. Är du osäker på vad som gäller där du bor kan du fråga din husvärd eller miljövärd.

Varför är det bra att sortera ut matavfallet?
Självklart är det bästa att inte kasta bort mat, men mat som kastas bort ska användas på ett bra sätt. Matavfall innehåller energi och om man slänger detta bland de vanliga soporna går denna energi förlorad. Om man istället sorterar ut matavfallet kan man ta tillvara på energin och den blir till biogas som används som bränsle i bussar, sopbilar och personbilar. Biogas har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matavfallet blir biogas bildas även biogödsel som används på våra åkrar när man odlar ny mat.

Kan man inte bränna matavfallet istället och få fjärrvärme?
Det stämmer att man får ut fjärrvärme när man förbränner avfallet, men matavfall innehåller mycket fukt och är inte lika energieffektivt att förbränna. Behandlar man matavfallet separat får man ut biogas och biogödsel som är ett miljövänligare alternativ. Om matavfallet förbränns kan vi inte ta tillvara de näringsämnen och den mull som finns i matavfallet.

Blandas inte matavfallet med restavfallet när det hämtas?
Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra. När kärlen för matavfall töms samtidigt med restavfallet används tvåfacksbilar med skilda fack för matavfall och restavfall. Det gör att man kan hämta olika typer av avfall samtidigt.

Varför är det viktigt att det inte hamnar plast i matavfallet?
Plast kan inte brytas ned i matavfallspåsen och ställer till med problem i rötningsprocessen. Små bitar av plast blir kvar i det som blir biogödsel och som till slut hamnar på våra åkrar. Plasten ställer även till med problem i produktionen i biogasanläggningen då den kan fastna i maskiner och rör. Därför är det viktigt att bara använda de bruna papperspåsarna och aldrig plastpåsar, inte ens om de är av bioplast eller majsstärkelse.

Vad händer om jag sorterar fel?
Det blir inte bra! Eftersom biogasanläggningen inte tar emot orent matavfall tar inte matavfallsbilen med det bruna kärlet om det ligger andra sopor ihop med matresterna. Då måste vi beställa och betala för en extra hämtning av den vanliga sopbilen som istället kör allt till förbränning. Det kostar alltså både extra pengar, och går upp i rök!

Är det inte bättre att man slänger mindre mat?
Jo, självklart ska man försöka äta upp sina rester, men när de inte längre går att äta är det viktigt att man sorterar ut dem, istället för att slänga i vanliga soppåsen! För den som inte sorterar matrester består ofta vanliga soppåsen, restavfallet, av 50 % matavfall.

Vad mer bör man sortera?
Titta här i sorteringsguiden.

För jättebra specialfrågor och svar!
Läs mer här.

Lite otrolig fakta
• Enligt Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, slängs det ungefär 15 000 ton mat i Göteborg varje år. Varje göteborgare slänger mat för ca 1 500 kronor per år, vilket totalt innebär bortkastad mat för nästan en miljard kronor per år.
• Matavfallet från dig, dina grannar och resten av Poseidons hyresgäster, ungefär 60 000 st, skulle räcka för att köra 20  stadsbussar i ett år
• Med en biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 %, jämfört med en bensindriven bil
• En biogasbil undviker 2 600 kg växthusgasutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil
• Från 1 person i Sverige uppkommer cirka 80 kg matavfall per år