Rökfria uppgångar

I vår senaste hyresgästenkät svarade 60 procent av er hyresgäster att ni skulle vilja bo rökfritt. I takt med att allt fler platser blir rökfria ökar förväntningarna på att kunna vistas i rökfria miljöer. Nu ger vi dig som bor hos Poseidon möjlighet att bestämma hur du vill ha det där du bor.

Vill du att din uppgång ska bli helt rökfri?

Om alla grannar i en uppgång är överens och går ihop och skickar in en ansökan till oss, kommer vi att skicka ut kontraktstillägg och därefter införa rökfritt i uppgången. Rökfritt innebär i det här fallet att uppgången blir helt rökfri, det vill säga att rökning inte blir tillåten i lägenheter, på balkonger/uteplatser eller i nära anslutning till entrén.

Är du intresserad? Använd gärna dokumentet nedan för att samla dina grannars intresseanmälan och skicka in det till oss!

Vi vill ha en rökfri uppgång – blankett

Frågor och svar om rökfria uppgångar

Nedan har vi listat några frågor med svar om erbjudandet. Har du andra frågor eller tankar – ring oss på 031-332 10 00 eller maila på rokfritt@poseidon.goteborg.se, så berättar vi mer.

Vad innebär rökförbudet?

I korthet innebär det att vi inför rökförbud i uppgångar där alla grannar tackar ja till erbjudandet. Förbudet gäller tobaksrökning i lägenheter, på balkonger, uteplatser, i gemensamma utrymmen och vid entrén. Nuvarande och kommande hyresgäster får skriva under ett kontraktstillägg där man samtycker till rökförbudet.

Vad gäller för rökning i husen idag?

Sedan 2015 är alla nybyggda lägenheter helt rökfria. I övriga hus är det rökförbud i allmänna utrymmen, såsom trappuppgångar, tvättstugor och källare. Det är inte heller tillåtet att röka på balkongen om det stör andra.

Går det verkligen att förbjuda rökning?

Allt fler miljöer runt oss blir rökfria och acceptansen för att utsättas för tobaksrök minskar i takt med det. Hittills har hyreslagen inte tolkats som att man kan förbjuda rökning i lägenheter. Därför bygger vårt koncept på att alla som bor i en uppgång är överens om att hålla den rökfri. Att grannarna tagit ett gemensamt beslut tror vi är en stark motivation att respektera rökförbudet.

Vad gör ni om någon röker trots förbudet?

Vi påminner alla som bor i huset om att grannarna gemensamt valt att hålla uppgången rökfri. I framtiden kanske lagstiftningen förändras och ger andra möjligheter att agera, men i dagsläget bygger rökförbudet på en frivillig överenskommelse bland grannarna och dem som flyttar in.

Jag störs av att grannen i uppgången bredvid röker. Varför skapar ni inte rökfria hus istället?

Eftersom vi inte vill tvinga någon in i rökförbud inför vi det bara i uppgångar där alla är överens. Vi tror att uppgångar är en rimlig enhet för att införa rökförbud – hela huskroppar skulle bli svårt att få samtycke för och enskilda lägenheter skulle inte ge någon effekt.

Varför just rökning? Varför inte förbjuda pälsdjur eller parfym som många är allergiska mot?

Enligt Folkhälsomyndigheten är rökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som faktiskt går att förebygga. Även personer i omgivningen påverkas negativt genom rökning. Idag är det bara 8,8 procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen.

Att rökning har en så stor negativ inverkan på den egna och omgivningens hälsa i kombination med att relativt få människor röker och att en majoritet av våra hyresgäster skulle vilja bo rökfritt gör att vi har valt det här erbjudandet.

Jag störs av att min granne röker, kan ni inte tvinga fram ett förbud om majoriteten är för det?

Nej, det kan vi inte. Eftersom det inte finns någon lag som förbjuder rökning i lägenheter vill vi att alla ska vara överens.

Vart ska jag som rökare ta vägen? Snart finns väl ingenstans att bo?

För oss är det viktigt att erbjuda boende för alla och att du som hyresgäst ska ha inflytande över din boendemiljö. Därför etablerar vi bara rökfria uppgångar där alla grannar är överens om att de vill ha det.

I senaste hyresgästenkäten uttryckte en majoritet av hyresgästerna att de är intresserade av att bo rökfritt, men färre än 2 procent av Poseidons lägenheter är rökfria idag. Vi vill öka valfriheten och skapa fler alternativ även för dem som vill bo rökfritt.