Vill du vara med och bygga vår säkerhetskultur?

Som säkerhetschef hos oss blir du spindeln i nätet för uppbyggnaden av en god och tydlig säkerhetskultur. Tillsammans säkrar vi upp för en tryggare vardag för såväl medarbetare och entreprenörer som våra 60 000 hyresgäster.

Säkerhetsarbete har pågått alla år, men rollen som säkerhetschef är ny hos oss på Poseidon. Här får du en nyckelroll för att främja en god säkerhetskultur i organisationen. Du är ett specialiststöd i alla typer av säkerhetsrelaterade frågor kopplat till vår verksamhet. Du bevakar och deltar i nätverk, såväl interna som externa, och bidrar till utveckling av vårt arbetssätt: du skapar och implementerar rutiner, följer upp styrdokument och policys samt att du stöttar, leder, analyserar, gör kvalificerade bedömningar och ger råd kring säkerhetsfrågor i olika projekt. Du är även med och formar det gemensamma säkerhetsarbetet inom Framtidenkoncernen.

Säker på säkerhet

För att lyckas i rollen behöver du ha en väl dokumenterad bakgrund inom säkerhet, som strateg, ansvarig, chef eller motsvarande liksom erfarenhet av fastighetsförvaltning. Ett plus är kunskap inom krisberedskap, lagstiftning gällande säkerhet, digitalisering, risk- och sårbarhetsanalys, informationssäkerhet, GDPR, försäkringsfrågor samt utbildning. Du har en högskole-, alternativt yrkesinriktad examen eller motsvarande utbildning samt erfarenhet.

Lyhörd med ett säkerhetstänk

Som person är du lyhörd och kommunikativ med mycket god samarbetsförmåga. Du ser vad som behöver göras, har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare har du stor integritet och förmåga att skapa förtroende kring din person.

Vill du veta mer?

Då kan du kontakta vår VD Lena Molund Tunborn på telefon 031-332 10 90 eller på mejl lena.molund-tunborn@poseidon.goteborg.se. Facklig representant är Göran Helgegren, han nås på telefon 031-332 11 11 eller mejl goran.helgegren@poseidon.goteborg.se.

Vi vill ha din ansökan via mejl senast 25 maj 2019 till jobbansokan@poseidon.goteborg.se.

Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi drygt 27 000 hyresrätter i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i åtta distrikt med stor närhet till våra hyresgäster.