Värdens Park

Välkommen att besöka Värdens Park, som ligger vid vårt distriktskontor på Hjalmar Bergmans gata i Hisings Backa!

Om du inte har möjlighet att besöka parken live - följ oss gärna på Instagram! Vi finns under "vardensparkposeidon"!

Om Värdens Park

Parken - som är både en trädgård och en mötesplats – består av två delar. Första delen är en blomsterpark där 13 000 perenna växter samsas på sammanlagt 5000 kvadratmeter. Under våren 2006 togs ytterligare ett steg i arbetet med Värdens Park när etapp två invigdes – en 3000 kvadratmeter stor park med havet som inspirationskälla. I den nya delen, som symboliserar ett hav med växtbeklädda ellipser som öar, ligger fokus snarare på upplevelser, lek och umgänge.

Blomsterparken närmast distriktskontoret är utformad som en ellips med slingrande grusgångar mellan perennplanteringarna som är komponerade så att färg och form harmonierar. Några av växterna är unika som exempelvis gingko biloba och den serbiska granen.

I mitten av parken står ett enormt solur. Den stora runda skivan av stål fungerar som en klocka och stången i mitten som visare. Skivan är perforerad med små hål vilket gör att ljuset från markstrålkastarna ger illusionen av en stjärnhimmel på kvällen.

Värdens Park del 2

Ett besök i den andra delen av parken bjuder på en körsbärslund, stora ytor för lek och picknick och en och annan överraskning. Genom dolda sensorer aktiveras olika ljud när besökarna går genom parken.

Hela del två är uppbyggd kring böljande kullar som kan liknas vid vågor i ett gräshav. Ur vågorna höjer sig öar som planterats med prydnadsgräs och vårlökar. En av ellipserna är formad som en val med en skulptur i form av en valstjärt. Ur ett "blåshål" ur ellipsen sprutar det vatten.

Värdens Parks gestaltare

Ulf Strindberg och Mona Holmberg, två tredjedelar av Värdens Parks gestaltare.Ulf Rehnström, Mona Holmberg och Ulf Strindberg, som har gestaltat Värdens Park, har hämtat inspiration från bland annat mammutträdet - världens största träd. En ring med tujor bildar en omkrets på 33 meter – samma storlek som ett mammutträd. Från mitten av ringen till Poseidons distriktskontor är det samma avstånd som ett mammutträd kan bli högt - 107 meter.

En symfoni av blommor

Planeringen av växterna är väl genomtänkt för att blomperioden ska vara så länge som möjligt. Växtperioderna avlöser varandra som en vackert komponerad symfoni. Tidigt på våren kommer vårlökarna, följda av 50 olika slags azaleor och det färgfyrverkeri de för med sig.

Under hela sommaren bjuder en stor mängd perenner på en fantastisk färgprakt. Blomningen håller i sig långt in på hösten då du hittar höstgullris, oktoberstormhatt och höstflox. Även under vintermånaderna är parken en vacker upplevelse med sina frostiga fröställningar.

Skötsel

Alla växter i Värdens Park är perenner som kommer tillbaka år efter år. Valet av växterna har gjorts bland annat efter hur krävande de är att sköta. Inga av blommorna behöver till exempel putsas och de flesta behöver inte heller delas. 

Skötseln av Värdens Park bygger på att vi inte belastar miljön i onödan. Därför rensas allt ogräs för hand i planteringar och på grusgångar. Tidigt på våren slår vi perennerna i decimeterlånga bitar och låter dem ligga kvar som jordförbättringsmedel. I april gödslas hela parken med hönsgödsel.

Utställning av stenskulpturer

I Värdens Park har vi en utställning av stenskulpturer. Utställningen startade som en tillfällig utställning, men finns numera permanent på plats i parken. Här kan du öppna och ladda ner mer info om stenskulpturerna och konstnärerna bakom:

Konstbroschyr över stenutställningen i Värdens Park

Presentation konstnärer

 

Gisela Weber, Poseidons miljövärd i Värdens Park

Solur med stjärnhimmel

Pojken undersöker ljuden som hörs när han passerar ljuddetektorer

Sekundär navigering

 

 
Vattenlek i Värdens Park och soluret i Backa Röd

Perenner i Värdens Park

Barn som leker vid den vattensprutande valen i Värdens Parks lek-och picknickdel