Olskroken

Om området

Olskroken är en modern stadsdel som ligger ett par minuters färd med spårvagn från Göteborgs innerstad. De flesta av husen byggdes i början av 1980-talet med den bärande tanken att bevara charmen i den tidigare bebyggelsen med trivsamma gatustråk och inbyggda gårdsmiljöer. Några av våra hus i Olskroken är landshövdingehus från början av 1900-talet. De 550 lägenheterna varierar i storlek från två rum och kokvrå på 57 kvm till fem rum och kök på 110 kvm.

Historik
Namnet Olskroken kommer av att landsvägen österut från Göteborg gjorde en krök just vid Olskroken. Bebyggelsen i Olskroken startade som sommarställen och landerier åt de bemedlade stadsborgarna. I slutet av 1800-talet byggdes här landshövdingehus. Bostäder som var små, dåligt underhållna och fyllda av barnrika arbetarfamiljer som ofta levde under knappa förhållanden.

Under 1970-talet revs stora delar av Olskroken. Tanken med den stadsdel som nu växte fram, var att återskapa den ursprungliga karaktären med gårdar och gatustråk och inte stapla bostäder på höjden. Nya Olskroken stod klart 1984.

Idag har Olskroken en trevnad som många andra stadsdelar saknar. Här finns till exempel gott om uppvuxna träd som kantar gågatorna och skänker behövlig skugga sommartid. Våra fastigheter kring Olskrokstorget är mellan tre och sex våningar höga med vackra tegelfasader. Husen har placerats på de gamla landshövdingehusens plats och återskapar de gamla kringbyggda gårdarna. Gårdarna, som är bilfria, har i regel öppna planlösningar och gott om grönytor. På flera av gårdarna finns lekplatser och sittplatser. Flera fastigheter har spännande takvåningar med oregelbundna rumslösningar och fönster i takkupor.

De flesta av våra fastigheter i Olskroken byggdes 1980-1990. Men här finns även ett kvarter där de ursprungliga landshövdingehusen från tidigt 1900-tal är bevarade.


Finns i området

På Olskrokstorget finns det mesta stadsdelens invånare behöver till vardags. På torget finns till exempel livsmedelsaffär, diverse butiker, vårdcentral, apotek och systembolag. Här pågår även en livlig torghandel mellan de välkända fiskebodarna.

Välj nytt bostadsområde

Bilder från Olskroken